دوشنبه 8 دي 1393 _ 06 ربيع الاول 1436 _ 29 دسامبر 2014
جستجو :
 منوی اصلی دانشکده
 
 حوزه معاونت آموزش- دفتر توسعه آموزش-جدول زمانبندي فعاليت هاي دفتر

جدول پایش فعالیتهای دفترتوسعه دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 

ردیف

عنوان فعالیت

موعد پایش

مجری

نتیجه

1

جمع آوری لاگ بوک گروههای آموزشی

پایان 1387

دفتر توسعه

OK

2

جمع آوری طرح های درسی

پایان 1387

دفتر توسعه

OK

3

جمع آوری شناسنامه های اساتید

پایان 1387

دفتر توسعه

OK

4

تهیه شناسنامه گروههای آموزشی

پایان شهریور1388

دفتر توسعه

OK

5

تهیه شناسنامه دانشکده

پایان  مهر1387

دفتر توسعه

OK

6

ارزشیابی جامع اساتید

پایان شهریور1388

دفتر توسعه

OK

7

تدوین حداقل 2 طرح تحقیقاتی در زمینه پژوهش در آموزش

سالانه

کمیته پژوهش در آموزش

 

8

تعیین الویت های پژوهش در آموزش

اسفند 1389

کمیته پژوهش در آموزش

 

9

راه اندازی کارگاه جسنجوی مقالات آموزش در پژوهش

پایان شهریور 1390

کمیته پژوهش در آموزش

 

10

تهیه آرشیو مقالات و طرح های تحقیقاتی پژوهش درآموزش

پایان شهریور 1390

کمیته پژوهش در آموزش

 

11

اخذ گزارش از گروهها در مورد کیفیت طرح های درسی و لاگ بوکهای آموزشی و دریافت طرح های درسی و لاگ بوکهای اصلاح شده

 

بهمن و شهریور هر سال

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

12

بررسی ساختار طرح های درسی

بهمن 1388

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

13

بررسی ساختار لاگ بوکهای آموزش

اسفند1388

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

14

پایش اجراء طرحهای درسی و ارسال نتایج  به دفترتوسعه

تیر ماه 1389 وبعد از آن به طور منظم 2ماه بعد از ختم ترم

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

15

تهیه دفترچه پایش عملکرد دانشجویان در کارآموزیها و کارآموزی در عرصه ها

مرداد 1389

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

16

پایش اجراء لاگ بوک

مرداد1389و بعد از آن به طور منظم 2ماه بعد از ختم ترم

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

17

ارزشیابی کوریکولوم کارشناسی پرستاری

شهریور1389

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

18

ارزشیابی کوریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری

آذر1389

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

19

ارزشیابی کوریکولوم دکتری پرستاری

اسفند1389

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

20

ارزشیابی کوریکولوم کارشناسی مامایی

شهریور1389

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

21

ارزشیابی کوریکولوم کارشناسی ارشد مامایی

آذر1389

کمیته برنامه ریزی و پایش برنا مه های آموزشی

 

22

ارزشیابی دانشجویان از اساتید

پایان هر سیکل کارآموزی،

پایان کلاسها(دی ماه- خردادماه)

کمیته ارزشیابی

 

 

OK

23

ارزشیابی جامع اساتید

بهمن ماه هر سال

کمیته ارزشیابی

Ok

24

ارسال فایل SPSSارزشیابی دانشجویان به EDC

فروردین و مهر هر سال

کمیته ارزشیابی

Ok

25

بازنگری در فرم های ارزشیابی

شهریور 1390

کمیته ارزشیابی

 

26

ارزشیابی درونی گروههای  داخلی جراحی ، مامایی و کودکان

آذر1388

کمیته ارزشیابی درونی

عدم ارائه گزارش  توسط دبیر

27

ارزشیابی درونی سایر گروهها

دی ماه 1388

کمیته ارزشیابی درونی

عدم ارائه گزارش  توسط دبیر

28

ارزشیابی بیرونی گروههای  داخلی جراحی ، مامایی و کودکان

بهمن ماه 1388

کمیته ارزشابی درونی

عدم ارائه گزارش توسط دبیر

29

ارزشیابی بیرونی سایر گروهها

اسفند 1388

کمیته ارزشابی درونی

عدم ارائه گزارش  توسط دبیر

30

برقراری ارتباط با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و معرفی نماینده

آذر ماه 1388

معاون آموزشی دانشکده

 

31

ارزشیابی نظام استاد راهنما

خرداد 1389

کمیته نظام استاد راهنما

OK

32

تدوین معیارهای عضویت در دفتر استعدادهای درخشان

اسفند1388

کمیته نظام استاد راهنما

OK

33

اطلاع رسانی به دانشجویان و عضوگیری

تیرماه1389

کمیته نظام استاد راهنما

OK

34

نیازسنجی آموزشی و الویت بندی

اسفند1389

کمیته اموزش مداوم

 

35

برنا مه ریزی برای راه اندازی حداقل 1 کارگاه در طول ترم

هرترم

کمیته اموزش مداوم

 

36

بررسی فیلدهای کاری آموزش مجازی (ملی – بین المللی)

اسفند 1389

کمیته اموزش مجازی

 

37

تدوین دستورالعملهای اجرایی و  تدوین برنامه عملیاتی

شهریور 1390

کمیته اموزش مجازی

 

38

راه اندازی کارگاه آشنایی با آموزش مجازی

شهریور1390

کمیته اموزش مجازی

 

39

برگزاری کارگاه آموزش مجازی برای اساتید

شهریور1390

کمیته اموزش مجازی

 

40

اجراء آموزش مجازی

اسفند 1390

کمیته اموزش مجازی

 

41

تدوین جزوات روشهای نوین تدریس و ارائه آن به اساتید

شهریور 1390

کمیته پژوهش در آموزش

 

42

تهیه شناسنامه و امار گروههای اموزشی ودانشکده

مهر1388

کمیته آمار

OK

43

بازنگری در آمار

شهریور  هر سال

کمیته آمار

 

44

تشکیل تیم در شروع سال تحصیلی

مهر هر سال

کمیته تحلیل امتحانات

 

45

راه اندازی کارگاههای آموزشی ارزشیابی (2 مورد)

شهریور 1389

کمیته تحلیل امتحانات

 

46

تعیین الگوی برگزاری امتحانات

مهر هر سال

کمیته تحلیل امتحانات

 

47

استخراج نتایج و تحلیل آنها و ارائه آنها به مسئولین و اساتید مربوطه

اسفند و شهریور هر سال

کمیته تحلیل امتحانات

 

48

سنجش نظرات و میزان رضایتمندی اساتید و دانشجویان از امتحانات

بهمن و مرداد هر سال

کمیته تحلیل امتحانات

 

 

کلمات کلیدی :
نوشته شده در   چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389  ساعت  15:15   توسط   مهدی ابراهیم پور
ویرایش شده در شنبه هشتم مرداد 1390 توسط مهدی ابراهیم پور
PDF چاپ بازگشت
نام :
نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید