برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

کمیته منتخب (اهداف، مصوبات و جلسات)

  اهداف:

ارزیابی فعالیت­های آموزشی اعضای هیأت علمی باید با رعایت اول علمی ارزشیابی صورت گیرد. به این منظور لازم است مجموعه فعالیت­های آموزشی عضو هیأت علمی توسط کمیته منتخب دانشکده مورد ارزیابی قرار گیرد. به هر میزانی که تنوع و گسترش و عمق این فعالیت­ها بییشتر باشد، امتیازات متعلقه بیشتر خواهد بود.
وظائف کمیته منتخب دانشکده: کمیته منتخب با دریافت اطلاعات لازم از منابع ذیربط در دانشگاه ، پرونده متقاضی ارتقاء را تنظیم و سپس پرونده را از طریق معاون آموزشی دانشگاه به هیئت ممیزه مرکزی ارسال می نمایند. کمیته منتخب برای ارزیابی کیفیت تدریس از نتایج به دست آمده توسط مراجعی که در بند 1-1 آئین نامه ارتقاء به آن اشاره شده استفاده خواهد کرد.

مدیر گروه موظف است ظرف مدت یک­ماه مدارک ارتقای عضو هیأت علمی را بررسی نموده و فرم­های مربوطه را پس از امضاء به کمیته منتخب ارسال نماید و در صورت عدم تأیید، مراتب را به صورت مکتوب و با ارائه دلایل و مستندات به عضو هیأت علمی ابلاغ و رونوشت نامه را به کمیته منتخب ارسال نماید.

پرونده­ های متقاضیان ارتقاء قبل از تحویل و طرح در کمیته منتخب دانشگاه در خصوص احراز شرایط عمومی از هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی (کمیته گزینش استاد) و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت علمی استعلام و سپس با در نظر گرفتن سایر مفاد آیین نامه ارتقاء پرونده­های متقاضیان در کمیته­های مربوطه بررسی می­گردد تا پس از اتمام بررسی در هیأت ممیزه دانشگاه بلافاصله حکم ارتقای اعضای هیأت علمی واجد شرایط صادر می­گردد.

 اهداف
    

ردیف

زمان­بندی تشکیل جلسات کمیته منتخب در سال 1389 و 1390 در ارتباط با ترفیع سالانه

1

هفته آخر دی ماه 1389

2

هفته آخر بهمن 1389

3

هفته اول خرداد 1390

4

هفته آخر مرداد 1390

5

هفته اول آذر 1390

6

هفته آخر دی ماه 1390

7

هفته آخر بهمن 1390

 جدول زمانی جلسات

تمامی مصوبات این شورا در آرشیو واحد نگهداری می شود و موجود می باشد . در صورت تمایل به مشاهده این مصوبات  با احراز هویت جنابعالی جهت دسترسی به این مدارک با انتخاب گزینه ارتباط با ما قابل دسترسی می باشد.

 مصوبات
  • نوشته شده
  • در يکشنبه دوم مرداد 1390
  • ساعت 11:03
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه چهاردهم آذر 1397
  • ساعت 11:03
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh