سه شنبه 5 تير 1397 _ 11 شوال 1439 _ 26 ژوئن 2018
جستجو :
 
 

 پیام سرپرست دفتر توسعه

  توسعه کمی و کیفی برنامه­های آموزشی و پژوهشی مهمترین هدف دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی تبریز است در این راستا دفتر توسعه با تشکیل کمیته های 9 گانه و با بهره گیری از مشارکت توانمندترین ، پرتلاش ترین و دلسوزترین همکاران خود در جهت نیل به اهداف تلاش می نماید. دفتر توسعه دانشکده در مرداد ماه سال 1383 راه اندازی شد و با افزایش فعالیتهای روزافزون خود بر بالندگی و شکوفایی هر چه بیشتر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده افزود. دفتر توسعه پویاترین و فعالترین بخش دانشکده است که جهادگران آن تا به امروز بدون هرگونه چشمداشت مادی و معنوی و صرفاً با فکر توسعه دانشکده از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند و در اوقات اداری و غیراداری به جهاد مقدس خود ادامه داده اند. این دفتر با دعوت عمومی از تمامی همکاران دانشکده و با فکر و آرمان مقدس توسعه دانشکده در ابعاد آموزشی و پژوهشی و در نهایت تربیت نیروهای کارشناسی کارآمد و توانمند به هدف والای حفظ و ارتقاء سلامتی مردم می اندیشد و دست تمامی عزیزان را برای همکاری در این دفتر به گرمی می فشارد.

 
 

تاریخچه

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با تکیه بر سابقه دیرین و درخشان خود در مردادماه سال 1383 به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی اعضاء هیات علمی و آموزشی دانشکده اقدام به تشکیل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی نمود. این دفتر تا مرداد ماه سال 1387 با سرپرستی معاونین آموزشی وقت اداره گردید و از آن تاریخ با انتصاب سرپرست جداگانه به فعالیت های خود ادامه داد. در سال 1387 محل اختصاصی برای دفتر توسعه تعریف گردید و علاوه بر بهره گیری از نیروهای کارشناسی قبلی (که همزمان در واحدهای دیگر نیز فعالیت می­کردند) نیروی اختصاصی برای این واحد نیز تعریف شد. دفتر توسعه در طی این 5 سال فعالیتهای خود را عمدتاً بر روی برنامه های کمی متمرکز نموده بود و در این مدت توانست لاگ بوک های بخش های بالینی را جمع آوری نماید، شناسنامه اعضاء هیئت علمی خود را در یک الگوی یکسان و منسجم تهیه نماید، طرح های درسی را در یک الگوی یکسان گرد آوری کند، شناسنامه دانشکده و گروهها را تهیه و تنظیم نماید، برنامه استراتژیک گروهها را جمع­آوری نموده و نقش اساسی در تدوین و پیگیری برنامه استراتژیک دانشکده داشته باشد. دفتر توسعه توانست براساس داده های در دسترس به آمارهای اوّلیه در مورد وضعیت اموزشی و پژوهشی دانشکده دست یابد و این دفتر در نظر دارد در سال 1388 با تشکیل کمیته های 9گانه برتوسعه فعالیتهای خود بخصوص در ابعاد کیفی اقدام نماید

 
 

كاركنان

 دکتر سوسن ولی زاده                       مسئول دفتر توسعه آموزش 
 
  محمد ارشدی                                عضو هیآت علمی و همکار دفتر توسعه

   مژگان بهشید                                عضو هیآت علمی و همکار دفتر توسعه

    فرانک جبارزاده                             عضو هیئت آموزشی و همکار دفتر توسعه

   دکتر هادی حسنخانی                    دکتری پرستاری و همکار دفتر توسعه

     زرین تاج دانش خیابانی                  کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده

    نمایندگان گروههای آموزشی

  مهناز جبرئیلی                               نماینده گروه کودکان

  عاطفه الله بخشیان                        نماینده گروه داخلی – جراحی

  فرناز رحمانی                                 نماینده گروه روانپرستاری

 محمدحسن صاحبی حق                  نماینده گروه بهداشت

  فهیمه صحتی                                نماینده گروه مامایی

 
 

 ارزشها

احترام به ارباب رجوع؛ اساتید و همکاران

 پذیرش و احترام به خلاقیت ، ابتکار و نوآوری

 رعایت عدالت در برخورد با ارباب رجوع ، اساتید و همکاران

  پاسخگویی به ارباب رجوع

   تشویق و حمایت از کارهای تیمی

 رعایت اصل امانت داری در حفظ اطلاعات و نوآوری­های همکاران

 
 
شورای توسعه دانشکده

ریاست دانشکده ، معاون آموزشی ، معاون پژوهشی ، نمایندگان مدیران گروه های آموزشی ، سرپرستان کمیته های 9 گانه

 
 نمایش تکی محتوا