دوشنبه 29 مهر 1398 _ 21 صفر 1441 _ 21 اکتبر 2019
جستجو :
 منوی اصلی
 
 منوی اصلی دانشکده
 
  اهداف و وظایف
هدف کلی :اتخاذ تصمیمات وسیاستگزاری های کلی درجهت سوق دادن اعضاء هیئت علمی وآموزشی به سوی فعالیت های پژوهشی وارتقاء کیفی این فعالیتها درجهت ارتقاء امتیاز پژوهشی دانشکده در شاخص­های رتبه­بندی دانشگاه­ها

اهداف اختصاصی :

1-     تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه ای وغیر پایان نامه ای اعضاء هیدت علمی وآموزشی گروه های مختلف آموزشی دانشکده

2-   بازنگري و اصلاح فرآيندهای انتخاب، اجرا و دفاع از پاياننامه هاي دوره های تكميلي

3-   نظارت وبررسی عملکردتیم های پژوهشی دانشکده

4-   نطارت وبررسی عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی

5-   رسیدن به اهداف sp پژوهشی دانشکده

6-   برنامه ریزی و هماهنگی با دانشکده های پرستاری و مامایی شمال غرب کشور برای تشکیل حداقل یک تیم پژوهشی در         آنها

7-   ارائه پیشنهاد ات برای جذب حداقل 1 گرانت بين المللي در هر سال در طول برنامه

8-   تشكيل گروههاي پژوهشي توانمنددرگروه های مختلف  آموزشی دانشکده

9-    تدوين اولويت هاي پژوهشي دانشکده با مشاركت  مدیران محترم گروه های مختلف  آموزشی دانشکده

10 -  تهيه و تدوين SP حوزه پژوهش

11- استفاده از خرد جمعي در مسائل دشوار و نياز به تصميم­گيري

12-تصویب نهایی فلوچارت های تهیه شده  براي فعالیت های مختلف پژوهشی

13-كوتاه كردن پروسه پذيرش و تصويب طرح­هاي تحقيقاتي در چهار چوب قوانين

14-كوتاه كردن پروسه پايان­نامه­هاي دانشجويي در چهار چوب قوانين

15-ارائه  پیشنهادات وتصمیمات  درجهت تبديل تيم هاي پژوهشي به مركز تحقيقات پرستاري و مامائي شمالغرب کشور

16-ارائه  پیشنهادات وتصمیمات  درجهت ارتقاء بارعلمی کتابخانه دانشکده وتلاش برای الکترونیکی کردن آن

17-ارائه پیشنهادات وتصمیمات درجهت اخذ رتبه علمی پژوهشی مجله پرستاری ومامایی دانشکده وتلاش برای ازمیان بردن موانع موجود

18- ارائه راهکارهای عملی برای تشویق اساتید ودانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارائه مقالات علمی پربار وبه چاپ رساندن این مقالات درمجلات علمی پژوهشی داخلی وخارجی

19- اتخاذ تصمیمات وراهکار جهت ایجادانگیزه وتشویق اعضاء هیئت علمی وآموزشی  به ارائه مقالات  درمجله پرستاری ومامایی داخل دانشکده .

وظایف شورای پژوهشی:

1- طرح های پژوهشی :تایید یا رد پروپوزال های ارسالی از گروه های مختلف آموزشی ودرخواست اصلاحات ونیز تعیین داوران بعداز تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه ای وغیر پایان نامه ای اعضاء هیدت علمی وآموزشی ،اتخاذ تصمیمات اساسی درجهت تسریع روند داوری ها

2- پایان نامه : تصویب وثبت عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری ، بازنگری وتدوین فرآيند انتخاب، تصویب ،اجرا و دفاع از پاياننامه هاي دوره های تحصیلات تكميلي ،تایید افرادواجد شرایط جهت راهنمایی پایان نامه هاو انتخاب اساتیدناظر قبل از دفاع  .

3-   تیم های پژوهشی: ارزيابي مستمر فعاليت هاي تيم هاي پژوهشي براساسsp  تدوين شده توسط معاون پژوهشي هر شش ماه يكبار در طول برنامه ،تشکیل جلسه هماهنگی و برنامه ریزی حداقل هرسه ماه یکبار با حضور روسای تیم های پژوهشی برای حرکت در جهت تشکیل مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شمالغرب ،ارائه راهکارهایی جهت تشویق اعضاء هیئت علمی به ارائه طرح های تحقیقاتی به تیم های پژوهشی ،قرائت گزارشات تیم های پژوهشی هر6 ماه یکبار درشورای پژوهشی دانشکده.

4-   برگزاری کارگاه ها وارائه گزارشات :درخواست از مدیران محترم گروه هاجهت  تعیین نیازهای اعضاء محترم هیئت علمی  وبرگزاری کارگاه ها وجلسات هم اندیشی جهت ارتقا ء سطح علمی اعضاء محترم هیئت علمی  ونیز درخواست همکاری در سمینارها ،کارگاه ها وگردهم آیی ها.همچنین درخواست برگزاری ژورنال کلوپ ها وارائه گزارشات اعضاء هیئت علمی بعداز بازگشت ازفرصتهای مطالعاتی وماموریت های علمی

5-   برگزاری سمینارهاوکنگره ها : بررسی درخواست گروه ها ازنطر برگزاری سمینارها وکنگره ها وتصویب آن جهت انجام ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه .

6- ارائه پیشنهاد ات وتصمیمات برای جذب گرانت های بين المللي

7-   اطلاع رسانی :اعضاء محترم شورای پژوهشی ومدیران گروه ها تصمیمات مهم وبخشنامه هایی راکه مربوط به اعضاء می باشدرابه اطلاع اعضاء گروه می رسانند.

8-     دعوت از مسئولین دانشکده های اردبیل وزنجان به شورای پژوهشی جهت سیایت گذاری درخصوص همکاریهای بین بخشی وایجاد مرکز تحقیقاتی شمالغرب کشور.

9-   مجله دانشکده :ارائه راه حل های عملی برای برطرف کردن مشکلات مجله ازجمله تشویق اعضا ء به ارائه مقالات درمجله دانشکده جهت کسب رتبه علمی – پؤوهشی ،قرائت گزارشات  ومشکلات دریافتی از عملکرد مجله دانشکده وسیاست گذاری درجهت حل مشکل وتسریع روند داوری ها .

10- مرکز تحقیقاتی دانشجویی :درخواست عملکرد این مرکز وقرائت آن درشورا وقضاوت درمورد عملکردمرکز تحقیقات وتشویق دانشجویان به ارائه طرح ومقاله درمجله دانشکده

11- ارتقا ء اعضاء هیئت علمی:بررسی سالیانه عملکرد  پژوهشی اعضاء  هیئت علمی دانشکده از نظر دارابودن  حداقل های پژوهشی جهت ارتقا ودریافت پایه های سالیانه خود.

12-    تعیین نیازها واولویت های پژوهشی گروه ها: قرائت ونهایی کردن نیاز هاواولویت های پژوهشی گروه ها وقراردادن آن درسایت پژوهشی دانشکده جهت راهنمایی واستفاده دانشجویان واعضاءهیئت علمی .

13-    شناسنامه پژوهشی :سیاست گذاری درخصوص ارائه وتکمیل شناسنامه پژوهشی توسط اعضاء محترم هیئت علمی.

14-    برترین های پژوهشی  :معرفی برترین های پژوهشی  درشورای پژوهشی وتشویق مخترعین ونخبگان دانشکده ومعرفی آنان به معاونت پژوهشی دانشگاه .

15-    استخدام وجذب هیئت علمی :محاسبه امتیازات پژوهشی  داوطلبین  استخدامی ویا هیئت علمی طبق فراخوان طبق دستورالعمل ارسالی وزارت ویا سیاست گذاری داخلی شورا جهت محاسبه  امتیازات پژوهشی .
محتواهای مرتبط
نوشته شده در   Date  ساعت  Date   توسط   Date
ویرایش شده در .... ساعت .... توسط ....
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
  اهداف و وظایف
هدف کلی :اتخاذ تصمیمات وسیاستگزاری های کلی درجهت سوق دادن اعضاء هیئت علمی وآموزشی به سوی فعالیت های پژوهشی وارتقاء کیفی این فعالیتها درجهت ارتقاء امتیاز پژوهشی دانشکده در شاخص­های رتبه­بندی دانشگاه­ها

اهداف اختصاصی :

1-     تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه ای وغیر پایان نامه ای اعضاء هیدت علمی وآموزشی گروه های مختلف آموزشی دانشکده

2-   بازنگري و اصلاح فرآيندهای انتخاب، اجرا و دفاع از پاياننامه هاي دوره های تكميلي

3-   نظارت وبررسی عملکردتیم های پژوهشی دانشکده

4-   نطارت وبررسی عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی

5-   رسیدن به اهداف sp پژوهشی دانشکده

6-   برنامه ریزی و هماهنگی با دانشکده های پرستاری و مامایی شمال غرب کشور برای تشکیل حداقل یک تیم پژوهشی در         آنها

7-   ارائه پیشنهاد ات برای جذب حداقل 1 گرانت بين المللي در هر سال در طول برنامه

8-   تشكيل گروههاي پژوهشي توانمنددرگروه های مختلف  آموزشی دانشکده

9-    تدوين اولويت هاي پژوهشي دانشکده با مشاركت  مدیران محترم گروه های مختلف  آموزشی دانشکده

10 -  تهيه و تدوين SP حوزه پژوهش

11- استفاده از خرد جمعي در مسائل دشوار و نياز به تصميم­گيري

12-تصویب نهایی فلوچارت های تهیه شده  براي فعالیت های مختلف پژوهشی

13-كوتاه كردن پروسه پذيرش و تصويب طرح­هاي تحقيقاتي در چهار چوب قوانين

14-كوتاه كردن پروسه پايان­نامه­هاي دانشجويي در چهار چوب قوانين

15-ارائه  پیشنهادات وتصمیمات  درجهت تبديل تيم هاي پژوهشي به مركز تحقيقات پرستاري و مامائي شمالغرب کشور

16-ارائه  پیشنهادات وتصمیمات  درجهت ارتقاء بارعلمی کتابخانه دانشکده وتلاش برای الکترونیکی کردن آن

17-ارائه پیشنهادات وتصمیمات درجهت اخذ رتبه علمی پژوهشی مجله پرستاری ومامایی دانشکده وتلاش برای ازمیان بردن موانع موجود

18- ارائه راهکارهای عملی برای تشویق اساتید ودانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارائه مقالات علمی پربار وبه چاپ رساندن این مقالات درمجلات علمی پژوهشی داخلی وخارجی

19- اتخاذ تصمیمات وراهکار جهت ایجادانگیزه وتشویق اعضاء هیئت علمی وآموزشی  به ارائه مقالات  درمجله پرستاری ومامایی داخل دانشکده .

وظایف شورای پژوهشی:

1- طرح های پژوهشی :تایید یا رد پروپوزال های ارسالی از گروه های مختلف آموزشی ودرخواست اصلاحات ونیز تعیین داوران بعداز تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه ای وغیر پایان نامه ای اعضاء هیدت علمی وآموزشی ،اتخاذ تصمیمات اساسی درجهت تسریع روند داوری ها

2- پایان نامه : تصویب وثبت عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری ، بازنگری وتدوین فرآيند انتخاب، تصویب ،اجرا و دفاع از پاياننامه هاي دوره های تحصیلات تكميلي ،تایید افرادواجد شرایط جهت راهنمایی پایان نامه هاو انتخاب اساتیدناظر قبل از دفاع  .

3-   تیم های پژوهشی: ارزيابي مستمر فعاليت هاي تيم هاي پژوهشي براساسsp  تدوين شده توسط معاون پژوهشي هر شش ماه يكبار در طول برنامه ،تشکیل جلسه هماهنگی و برنامه ریزی حداقل هرسه ماه یکبار با حضور روسای تیم های پژوهشی برای حرکت در جهت تشکیل مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شمالغرب ،ارائه راهکارهایی جهت تشویق اعضاء هیئت علمی به ارائه طرح های تحقیقاتی به تیم های پژوهشی ،قرائت گزارشات تیم های پژوهشی هر6 ماه یکبار درشورای پژوهشی دانشکده.

4-   برگزاری کارگاه ها وارائه گزارشات :درخواست از مدیران محترم گروه هاجهت  تعیین نیازهای اعضاء محترم هیئت علمی  وبرگزاری کارگاه ها وجلسات هم اندیشی جهت ارتقا ء سطح علمی اعضاء محترم هیئت علمی  ونیز درخواست همکاری در سمینارها ،کارگاه ها وگردهم آیی ها.همچنین درخواست برگزاری ژورنال کلوپ ها وارائه گزارشات اعضاء هیئت علمی بعداز بازگشت ازفرصتهای مطالعاتی وماموریت های علمی

5-   برگزاری سمینارهاوکنگره ها : بررسی درخواست گروه ها ازنطر برگزاری سمینارها وکنگره ها وتصویب آن جهت انجام ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه .

6- ارائه پیشنهاد ات وتصمیمات برای جذب گرانت های بين المللي

7-   اطلاع رسانی :اعضاء محترم شورای پژوهشی ومدیران گروه ها تصمیمات مهم وبخشنامه هایی راکه مربوط به اعضاء می باشدرابه اطلاع اعضاء گروه می رسانند.

8-     دعوت از مسئولین دانشکده های اردبیل وزنجان به شورای پژوهشی جهت سیایت گذاری درخصوص همکاریهای بین بخشی وایجاد مرکز تحقیقاتی شمالغرب کشور.

9-   مجله دانشکده :ارائه راه حل های عملی برای برطرف کردن مشکلات مجله ازجمله تشویق اعضا ء به ارائه مقالات درمجله دانشکده جهت کسب رتبه علمی – پؤوهشی ،قرائت گزارشات  ومشکلات دریافتی از عملکرد مجله دانشکده وسیاست گذاری درجهت حل مشکل وتسریع روند داوری ها .

10- مرکز تحقیقاتی دانشجویی :درخواست عملکرد این مرکز وقرائت آن درشورا وقضاوت درمورد عملکردمرکز تحقیقات وتشویق دانشجویان به ارائه طرح ومقاله درمجله دانشکده

11- ارتقا ء اعضاء هیئت علمی:بررسی سالیانه عملکرد  پژوهشی اعضاء  هیئت علمی دانشکده از نظر دارابودن  حداقل های پژوهشی جهت ارتقا ودریافت پایه های سالیانه خود.

12-    تعیین نیازها واولویت های پژوهشی گروه ها: قرائت ونهایی کردن نیاز هاواولویت های پژوهشی گروه ها وقراردادن آن درسایت پژوهشی دانشکده جهت راهنمایی واستفاده دانشجویان واعضاءهیئت علمی .

13-    شناسنامه پژوهشی :سیاست گذاری درخصوص ارائه وتکمیل شناسنامه پژوهشی توسط اعضاء محترم هیئت علمی.

14-    برترین های پژوهشی  :معرفی برترین های پژوهشی  درشورای پژوهشی وتشویق مخترعین ونخبگان دانشکده ومعرفی آنان به معاونت پژوهشی دانشگاه .

15-    استخدام وجذب هیئت علمی :محاسبه امتیازات پژوهشی  داوطلبین  استخدامی ویا هیئت علمی طبق فراخوان طبق دستورالعمل ارسالی وزارت ویا سیاست گذاری داخلی شورا جهت محاسبه  امتیازات پژوهشی .
نوشته شده در   چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389  ساعت  16:24   توسط   مهدی ابراهیم پور
ویرایش شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط آرزو آرزو
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  

برچسب ها :