پنجشنبه 14 آذر 1398 _ 07 ربيع الثاني 1441 _ 5 دسامبر 2019
جستجو :
 منوی اصلی دانشکده
 
  مدل بنیادین مامایی جامع نگر
foundation module

 مترجمین:عزیزه فرشباف خلیلی -جمیله ملکوتی-هانیه صالحی پور مهر-عهدیه ملکی- زهرا سلطانی
ویراستاران:عزیزه فرشباف خلیلی -جمیله ملکوتی
با نظارت:عزیزه فرشباف خلیلی


 

 
 Foundation module

the midwife in the community

اصول آموزشی برای مربیان مامایی مدل بنیادین مامایی جامع نگر(دانلود کل کتاب)

 

Introduction

  مقدمه:

Summary of module خلاصه مدل
Getting started    شروع کار
Session 1: Why did Mrs X die? جلسه 1:چرا خانم X مرد؟
Session 2: Are there Mrs Xs in our community? جلسه 2: آیا خانم X ها دزر جامعه ما وجود دارند
Session 3: Commitment to safe motherhood جلسه3  :تعهد به مادری ایمن
Session 4: Walking where Mrs X walked جلسه4: راهی که خانم X می رفت
Session 5: The place and value of women جلسه5: موقعیت و ارزش زنان
Session 6: Advancing safe motherhood through human rights جلسه6:پیشبرد مادری ایمن از طریق حقوق بشر
Session 7: Beliefs, traditions and taboos جلسه 7: باور ها ، سنتها و موانع
Session 8: Recognizing, referring and reducing risk جلسه 8: شناسایی ،ارجاع و کاهش خطر
Session 9: Delay means death جلسه 9: تاخیر به معنی مرگ
 Session 10: HIV/AIDS and safe motherhood جلسه 10:اچ آی وی/ ایدز و مادری ایمن
Session 11: Introducing community profiling جلسه 11: معرفی پروفایل جامعه
Session 12: Evaluating community-based maternity care جلسه 12: ارزیابی مراقبت مادران مبتنی بر جامعه
Glossary

 واِژه نامه

Appendix

       ضمیمه:

نوشته شده در   دوشنبه پنجم تير 1391  ساعت  08:44   توسط   الناز صفرعلیخوانی
ویرایش شده در دوشنبه ششم آذر 1391 توسط الناز صفرعلیخوانی
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید