دوشنبه 29 مهر 1398 _ 21 صفر 1441 _ 21 اکتبر 2019
جستجو :
 منوی اصلی دانشکده
 
  صورتجلسات سال 92 شورای پژوهشی دانشکده

جلسات تشکیل شده در سال 92 :

-جلسه شماره 1 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 24/1/92

-جلسه شماره 2 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 7/2/92

-جلسه شماره 3 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 21/2/92

-جلسه شماره 4 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 28/2/92

-جلسه شماره 5 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 4/3/92

-جلسه شماره 6 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 11/3/92
-جلسه شماره 7 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 18/3/92
-جلسه شماره 8 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 1/4/92
-جلسه شماره 9 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 15/4/92
-جلسه شماره 10 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 5/5/92
-جلسه شماره 11 سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 26/5/92
-جلسه شماره 12سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 9/6/92
-جلسه شماره 13سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 23/6/92
-جلسه شماره 14سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 6/7/92
-جلسه شماره 15سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 4/8/92
-جلسه شماره 16سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 18/8/92
-جلسه شماره 17سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 2/9/92
-جلسه شماره 18سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 16/9/92
-جلسه شماره 19سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 7/10/92
-جلسه شماره 20سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 5/11/92
-جلسه شماره 21سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 19/11/92
-جلسه شماره 22سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 3/12/92
-جلسه شماره 23سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 10/12/92
-جلسه شماره 24سال 92 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 17/12/92

نوشته شده در   يکشنبه نوزدهم خرداد 1392  ساعت  16:07   توسط   مهدی ابراهیم پور
ویرایش شده در شنبه هفدهم اسفند 1392 توسط مهدی ابراهیم پور
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید