برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

تاریخ تشکیل جلسات سال 91 شورای پژوهشی دانشکده

جلسات تشکیل شده در سال 91

جلسه شماره  1 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 16/1/91

جلسه شماره  2 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 23/1/91

جلسه شماره  3 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 29/1/91

جلسه شماره  4 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 13/2/91

جلسه شماره  5 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 20/2/91

جلسه شماره  6 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 27 /2/91

جلسه شماره  7 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 3/3/91

جلسه شماره  8 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 10/3/91

جلسه شماره  9 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 31/3/91

جلسه شماره  10 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 7/4/91

جلسه شماره 11 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 14/4/91

جلسه شماره12سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 28/4/91
جلسه شماره13سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 4/5/91

 جلسه شماره14سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 11/5/91

جلسه شماره 15 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 25/5/91

  جلسه شماره 16 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 8/6/91

       جلسه شماره 17 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 15/6/91

       جلسه شماره 18 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 21/6/91
جلسه شماره 19 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 30/6/91

-جلسه شماره 20 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 5/7/91

-جلسه شماره 21 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 12/7/91

-جلسه شماره 22 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 19/7/91

جلسه شماره 23 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 26/7/91

جلسه شماره 24 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 14/8/91

جلسه شماره 25 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 20/8/91

جلسه شماره 26 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 27/8/91

جلسه شماره 27 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 6/9/91

جلسه شماره 28 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 11/9/91

جلسه شماره 29 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 18/9/91

جلسه شماره 30 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 25/9/91
جلسه شماره 31 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 2/10/91

جلسه شماره 32 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 9/10/91

جلسه شماره 33 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 24/10/91

جلسه شماره 34 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 1/11/91

جلسه شماره 35 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 14/11/91

جلسه شماره 36 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 21/11/91

جلسه شماره 37 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 5/12/91

جلسه شماره 38 سال 91 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 19/12/91

 

  • نوشته شده
  • در يکشنبه نوزدهم خرداد 1392
  • ساعت 10:06
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در پنجشنبه بیست و ششم مهر 1397
  • ساعت 10:06
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه : 1784
نظرات شما
captcha refresh