برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو ارتقاء

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سویل حکیمی از استادیاری به دانشیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سویل حکیمی از استادیاری به دانشیاری

(70)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سویل حکیمی، عضو هیات علمی گروه مامایی از استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

پنجشنبه 25 بهمن 1397
ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز شهنازی به استادیاری

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز شهنازی به استادیاری

(213)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز شهنازی، عضو هیات علمی گروه مامایی از مربی به استادیاری را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک ...

يکشنبه 23 ارديبهشت 1397
ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سکینه محمدعلیزاده به استادی

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سکینه محمدعلیزاده به استادی

(299)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سکینه محمدعلیزاده، عضو هیات علمی گروه مامایی از دانشیاری به استادی را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان تبریک و تهنیت ...

يکشنبه 2 ارديبهشت 1397
ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی به استادی

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی به استادی

(709)

ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی از دانشیاری به استادی را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیقات روزافزونشان را ...

چهارشنبه 29 شهريور 1396
ارتقاء مرتبه علمی دکتر ارشدی به استادیاری

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی دکتر ارشدی به استادیاری

(687)

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمد ارشدی، مدیر گروه پرستاری کودکان به مرتبه استادیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک ...

پنجشنبه 5 مرداد 1396
ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر آزاد رحمانی به دانشیاری

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر آزاد رحمانی به دانشیاری

(704)

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر آزاد رحمانی به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، ..

چهارشنبه 14 تير 1396
ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سوسن ولیزاده به استادی

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سوسن ولیزاده به استادی

(665)

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سوسن ولیزاده به استادی را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

چهارشنبه 14 تير 1396
ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر لیلا ولیزاده به استادی

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر لیلا ولیزاده به استادی

(671)

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر لیلا ولیزاده به استادی را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزونشان را ...

سه شنبه 24 اسفند 1395
ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده به استادیاری

تبریک و تهنیت

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده به استادیاری

(753)

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده به استادیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده ...

چهارشنبه 24 آذر 1395
تبریک به سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده

تبریک و تهنیت

تبریک به سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده

(1103)

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، سربلندی و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

سه شنبه 16 شهريور 1395