برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

شورای تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(5)

روز یکشنبه مورخه 15 مهر 97، یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.

شنبه 14 مهر 1397
دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

جلسه شورای آموزشی

دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

(21)

روز شنبه مورخه 7 مهر 97، دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 4 مهر 1397
نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

شورای تحصیلات تکمیلی

نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(22)

روز یکشنبه مورخه 1 مهر 97، نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.

شنبه 31 شهريور 1397
نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

شورای آموزشی دانشکده

نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

(35)

روز شنبه مورخه 24 شهریور 97، نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 21 شهريور 1397
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

جلسه شورای پژوهشی دانشکده

سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(49)

روز یکشنبه مورخه 18 شهریور 97، سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

يکشنبه 11 شهريور 1397
هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

شورای آموزشی دانشکده

هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

(44)

روز شنبه مورخه 10 شهریور 97، هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

دوشنبه 5 شهريور 1397
هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(41)

روز یکشنبه مورخه 4 شهریور 97، هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.

شنبه 3 شهريور 1397
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

شورای پژوهشی دانشکده

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(41)

روز یکشنبه مورخه 4 شهریور 97، دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

سه شنبه 30 مرداد 1397
هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

شورای تحصیلات تکمیلی

هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(25)

روز یکشنبه مورخه 28 مرداد 97، هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.

پنجشنبه 25 مرداد 1397
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

جلسه شورای پژوهشی

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(36)

روز یکشنبه مورخه 28 مرداد 97، یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 24 مرداد 1397