برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(21)

بدینوسیله دستورجلسه چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 99 که روز یکشنبه مورخ 99/07/06 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

چهارشنبه 2 مهر 1399
چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(28)

دستورجلسه شماره 14 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز شنبه مورخ 99/06/30 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

شنبه 29 شهريور 1399
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(20)

بدینوسیله دستورجلسه سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 99 که روز یکشنبه مورخ 99/06/30 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 29 شهريور 1399
جلسه مورخه 22 شهریور 99 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 22 شهریور 99 شورای آموزشی دانشکده

(32)

جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 1399، روز شنبه مورخه 99/6/22 ساعت 12 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است اعضای محترم شورا در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمایند ...

چهارشنبه 19 شهريور 1399
سیزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

سیزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(49)

دستورجلسه شماره 13 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز سه شنبه مورخ 99/06/11 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 12:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

يکشنبه 9 شهريور 1399
دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(23)

دستورجلسه شماره 12 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/06/02 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

يکشنبه 2 شهريور 1399
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(22)

بدینوسیله دستورجلسه دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 99 که روز یکشنبه مورخ 99/06/02 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 2 شهريور 1399
جلسه مورخه 1 شهریور 99 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 1 شهریور 99 شورای آموزشی دانشکده

(38)

جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 1399، روز شنبه مورخه 99/6/01 ساعت 12 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است اعضای محترم شورا در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمایند ...

دوشنبه 27 مرداد 1399
یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(29)

دستورجلسه شماره 11 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/5/19 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

چهارشنبه 15 مرداد 1399
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(21)

بدینوسیله دستورجلسه یازدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 99 که روز یکشنبه مورخ 99/05/19 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

چهارشنبه 15 مرداد 1399