برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(33)

بدینوسیله دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/06/24 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

چهارشنبه 20 شهريور 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98

جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98

(21)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی که روز شنبه مورخه 9 شهریور ماه سال 98 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 10 شهريور 1398
چهارمین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

چهارمین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

(24)

چهارمین دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 98 روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 که در سالن کنفرانس روبروی دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تبریز راس ساعت 8:30 تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر ...

شنبه 2 شهريور 1398
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(40)

بدینوسیله نهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/05/20 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

سه شنبه 15 مرداد 1398
یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(35)

بدینوسیله یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/05/20 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

سه شنبه 15 مرداد 1398
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(26)

بدینوسیله هشتمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/04/30 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 30 تير 1398
دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(40)

بدینوسیله دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/04/30 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

چهارشنبه 26 تير 1398
جلسه مورخه 22 تیر 98 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 22 تیر 98 شورای آموزشی دانشکده

(29)

بدینوسیله دستورجلسه آموزشی دانشکده که در روز شنبه مورخ 98/04/22 ساعت 12 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 22 تير 1398
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(35)

بدینوسیله ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/04/23 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

چهارشنبه 19 تير 1398
نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(20)

بدینوسیله نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/04/09 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

چهارشنبه 19 تير 1398