برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

دستور جلسه شماره 7 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94

دستور جلسه شماره 7 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94

(649)

دستور جلسه شماره 7 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 16 خرداد

سه شنبه 12 خرداد 1394
دستور جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

دستور جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

(651)

دستور جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 9خرداد

پنجشنبه 7 خرداد 1394
جلسه شماره 4 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

جلسه شماره 4 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

(773)

دستور جلسه شماره 4 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 16 خرداد 94)

چهارشنبه 6 خرداد 1394
دستور جلسه شماره 6 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94

دستور جلسه شماره 6 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94

(749)

دستور جلسه شماره 6 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 2 خرداد

چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394
جلسه شماره 3 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

جلسه شماره 3 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

(852)

دستور جلسه شماره 3 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 2 خرداد 94)

چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394
عدم برگزاری جلسات در مردادماه امسال بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشکده

عدم برگزاری جلسات در مردادماه امسال بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشکده

(666)

اطلاعیه معاونت آموزشی دانشکده در خصوص عدم برگزاری جلسات در مردادماه امسال بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشکده

سه شنبه 22 ارديبهشت 1394
جلسه شماره 2 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

جلسه شماره 2 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

(655)

دستور جلسه شماره 2 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 19 اردیبهشت 94)

شنبه 19 ارديبهشت 1394
دستور جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

دستور جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

(879)

دستور جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 19 اردیبهشت

شنبه 19 ارديبهشت 1394
دستور جلسه شماره 5 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94

دستور جلسه شماره 5 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94

(941)

دستور جلسه شماره 5 شورای پژوهشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 19 اردیبهشت

شنبه 19 ارديبهشت 1394
جلسه شماره 1 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

جلسه شماره 1 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

(778)

دستور جلسه شماره 1 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (دوشنبه 14 اردیبهشت 94)

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394