برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

جلسه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده

(38)

بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

چهارشنبه 8 اسفند 1397
بیست و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

بیست و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

(46)

بدینوسیله بیست و چهارمین دستورجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/12/06 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 4 اسفند 1397
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

(52)

بدینوسیله بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/12/05 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 4 اسفند 1397
جلسه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده

(36)

بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 25 بهمن 1397
بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

(30)

بدینوسیله بیست و سومین دستورجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/11/28 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 25 بهمن 1397
دومین دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

دومین دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

(21)

دومین دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 97 روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 8:00 تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای ...

سه شنبه 23 بهمن 1397
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

(22)

بدینوسیله بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/11/14 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 14 بهمن 1397
بیست و دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

بیست و دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

(28)

بدینوسیله بیست و دومین دستورجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/11/14 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 13 بهمن 1397
جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 13 بهمن 97

جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 13 بهمن 97

(21)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/11/13 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 11 بهمن 1397
بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 6 بهمن 97

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 6 بهمن 97

(20)

بدینوسیله دستورجلسه بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/11/6 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 6 بهمن 1397