برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

(21)

بدینوسیله بیست و سومین دستورجلسه شورای پژوهشی در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/10/23 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 27 دي 1397
جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 29 دی 97

جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 29 دی 97

(18)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/10/29 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 27 دي 1397
بیست و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

بیست و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

(64)

بدینوسیله بیست و یکمین دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/10/30 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 13 دي 1397
بیستمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

بیستمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

(39)

بدینوسیله بیستمین دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/10/09 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 8 دي 1397
جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 8 دی 97

جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 8 دی 97

(36)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/10/08 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

پنجشنبه 6 دي 1397
برگزاری کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در مورخه 8 دیماه 97

برگزاری کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در مورخه 8 دیماه 97

(49)

بدینوسیله دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 97 روز شنبه مورخ 97/10/08 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 8:30 تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع ...

سه شنبه 4 دي 1397
جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 24 آذر 97

جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 24 آذر 97

(32)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/9/24 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

پنجشنبه 22 آذر 1397
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(34)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 22 شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/9/25 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.

چهارشنبه 21 آذر 1397
نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(42)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 19 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/9/25 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم میرساند ...

چهارشنبه 21 آذر 1397
هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(36)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 18 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/9/18 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم میرساند ...

پنجشنبه 15 آذر 1397