برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(11)

بدینوسیله اولین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/01/23 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

دوشنبه 26 فروردين 1398
اولین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 98

اولین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 98

(20)

اولین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 98 روز دوشنبه مورخ 98/1/26 که در کلاس شماره 12 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز راس ساعت 8:00 تشکیل خواهد گردید را به ...

پنجشنبه 22 فروردين 1398
اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(25)

بدینوسیله اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 97/01/25 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 22 فروردين 1398
جلسه مورخه 17 فروردین 98 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 17 فروردین 98 شورای آموزشی دانشکده

(23)

بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 17 فروردین 98 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 15 فروردين 1398
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

(34)

بدینوسیله بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/12/22 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

چهارشنبه 22 اسفند 1397
بیست و ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

بیست و ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

(32)

بدینوسیله بیست و ششمین دستورجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

دوشنبه 20 اسفند 1397
جلسه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده

(35)

بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

چهارشنبه 8 اسفند 1397
بیست و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

بیست و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

(41)

بدینوسیله بیست و چهارمین دستورجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/12/06 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 4 اسفند 1397
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

(48)

بدینوسیله بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/12/05 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 4 اسفند 1397
جلسه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده

(35)

بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 25 بهمن 1397