برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

بیست و پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

بیست و پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(20)

بدینوسیله بیست و پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/11/27 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 26 بهمن 1398
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(13)

بدینوسیله دستورجلسه بیست و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/11/27 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 26 بهمن 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 19 بهمن ماه 98

جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 19 بهمن ماه 98

(20)

بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/11/19 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 19 بهمن 1398
بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(21)

بدینوسیله دستورجلسه بیستمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/11/13 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 13 بهمن 1398
بیست و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

بیست و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(17)

بدینوسیله بیست و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/11/13 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 13 بهمن 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98

جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98

(13)

بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/11/12 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 12 بهمن 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 5 بهمن ماه 98

جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 5 بهمن ماه 98

(15)

بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/11/05 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 5 بهمن 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 28 دی ماه 98

جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 28 دی ماه 98

(18)

بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/10/28 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

دوشنبه 30 دي 1398
بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(14)

بدینوسیله بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/10/29 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

دوشنبه 30 دي 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 14 دی ماه 98

جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 14 دی ماه 98

(25)

بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/10/14 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

دوشنبه 16 دي 1398