برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

جلسه مورخه 1 آذر 99 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 1 آذر 99 شورای آموزشی دانشکده

(18)

جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 1399، روز شنبه مورخه 1/9/99 ساعت 12 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. از اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده ...

چهارشنبه 28 آبان 1399
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(23)

بدینوسیله دستورجلسه هفدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 99 که روز دوشنبه مورخ 99/08/18 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 17 آبان 1399
نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(12)

دستورجلسه شماره 19 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز دوشنبه مورخ 99/08/05 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

شنبه 17 آبان 1399
هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(45)

دستورجلسه شماره 18 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز دوشنبه مورخ 99/08/05 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

چهارشنبه 30 مهر 1399
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(22)

بدینوسیله دستورجلسه شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 99 که روز دوشنبه مورخ 99/08/05 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

چهارشنبه 30 مهر 1399
هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(17)

دستورجلسه شماره 17 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/07/27 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

يکشنبه 27 مهر 1399
جلسه مورخه 27 مهر 99 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 27 مهر 99 شورای آموزشی دانشکده

(24)

جلسه شورای آموزشی دانشکده، روز یکشنبه مورخ 99/07/27 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تشکیل خواهد شد. از اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده ...

چهارشنبه 23 مهر 1399
شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(25)

دستورجلسه شماره 16 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/07/20 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

يکشنبه 20 مهر 1399
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(15)

بدینوسیله دستورجلسه پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 99 که روز یکشنبه مورخ 99/07/20 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 20 مهر 1399
پانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

پانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(34)

دستورجلسه شماره 15 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/07/06 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

چهارشنبه 2 مهر 1399