برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

(12)

دستورجلسه شماره 1 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 12:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

يکشنبه 29 فروردين 1400
جلسه مورخه 28 فروردین 1400 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 28 فروردین 1400 شورای آموزشی دانشکده

(10)

قابل توجه اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده: جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 1400، روز شنبه مورخه 1400/01/28 ساعت 14 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمائید.

شنبه 28 فروردين 1400
اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

(24)

دستورجلسه شماره 1 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 13:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

يکشنبه 22 فروردين 1400
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 99

بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 99

(28)

دستورجلسه شماره 26 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 13:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

دوشنبه 18 اسفند 1399
سی امین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

سی امین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(33)

دستورجلسه شماره 30 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

شنبه 16 اسفند 1399
جلسه مورخه 16 اسفند 99 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 16 اسفند 99 شورای آموزشی دانشکده

(28)

قابل توجه اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده: جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 1399، روز شنبه مورخه 99/12/16 ساعت 14 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمائید.

شنبه 16 اسفند 1399
بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(43)

دستورجلسه شماره 29 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/12/10 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 13:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

شنبه 9 اسفند 1399
جلسه مورخه 9 اسفند 99 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 9 اسفند 99 شورای آموزشی دانشکده

(36)

جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 1399، روز شنبه مورخه 99/12/09 ساعت 14 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمائید.

چهارشنبه 6 اسفند 1399
بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 99

(42)

دستورجلسه شماره 28 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/11/26 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 14:00 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

شنبه 25 بهمن 1399
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 99

بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 99

(29)

دستورجلسه شماره 25 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1399 روز یکشنبه مورخ 99/11/26 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 14:45 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

شنبه 25 بهمن 1399