برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

(21)

دستورجلسه شماره 6 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 11:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ...

شنبه 9 مرداد 1400
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

(20)

دستورجلسه شماره 6 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400 روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 12:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

شنبه 2 مرداد 1400
جلسه مورخه 2 مردادماه 1400 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 2 مردادماه 1400 شورای آموزشی دانشکده

(32)

قابل توجه اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده: جلسه شورای آموزشی دانشکده، روز شنبه مورخه 1400/05/02 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمائید.

سه شنبه 29 تير 1400
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

(37)

دستورجلسه شماره 5 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400 روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 12:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

يکشنبه 20 تير 1400
پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

(30)

دستورجلسه شماره 5 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400 روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 12:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ...

شنبه 19 تير 1400
جلسه مورخه 12 تیرماه 1400 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 12 تیرماه 1400 شورای آموزشی دانشکده

(36)

قابل توجه اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده: جلسه شورای آموزشی دانشکده، روز شنبه مورخه 1400/04/12 ساعت 14:00 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمائید.

شنبه 12 تير 1400
جلسه مورخه 5 تیرماه 1400 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 5 تیرماه 1400 شورای آموزشی دانشکده

(31)

قابل توجه اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده: جلسه شورای آموزشی دانشکده، روز شنبه مورخه 1400/04/05 ساعت 14:00 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمائید.

شنبه 5 تير 1400
چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400

(33)

دستورجلسه شماره 4 شورای پژوهشی دانشکده در سال 1400 روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 12:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ماسک و ...

سه شنبه 1 تير 1400
چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400

(37)

دستورجلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1400 روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 12:30 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (رعایت فاصله بین فردی و استفاده از ...

يکشنبه 30 خرداد 1400
جلسه مورخه 22 خرداد 1400 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 22 خرداد 1400 شورای آموزشی دانشکده

(38)

قابل توجه اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده: جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 1400، روز شنبه مورخه 1400/3/22 ساعت 14:30 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد شد. متمنی است در وقت مقرر در جلسه مذکور شرکت فرمائید.

چهارشنبه 19 خرداد 1400