برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری (شنبه، 7 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری (شنبه، 7 مهر 97)

(17)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره بر رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان شهر تبریز: یک کارآزمایی در عرصه تصادفی کنترل شده» ...

شنبه 7 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فیروزه صفوی (یکشنبه، 8 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فیروزه صفوی (یکشنبه، 8 مهر 97)

(22)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فیروزه صفوی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «استدلال اخلاقی پرستاران و ارتباط آن با کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1395» ...

پنجشنبه 5 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان (پنجشنبه، 5 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان (پنجشنبه، 5 مهر 97)

(31)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر ماست پروبیوتیک بر میزان قند خون در زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

چهارشنبه 4 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا شهبازی (پنجشنبه، 5 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا شهبازی (پنجشنبه، 5 مهر 97)

(27)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا شهبازی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره بر اساس مدلPLISSIT  بر عملکرد و رضایت جنسی زنان باردار: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 3 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا احمدنژاد (پنجشنبه، 5 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا احمدنژاد (پنجشنبه، 5 مهر 97)

(25)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا احمدنژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط اختلال استرس پس از ترومای متعاقب زایمان با اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در دوران بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان بانه 1395» ...

سه شنبه 3 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سامره قربان نژاد (چهارشنبه، 4 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سامره قربان نژاد (چهارشنبه، 4 مهر 97)

(17)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سامره قربان نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تعیین میزان دانش، نگرش و آمادگی پرستاران شاغل در اورژانس ­های شهر تبریز و ارومیه در مواجهه با CBRN (حوادث شیمایی، میکروبی، هسته ای و رادیواکتیو)» ...

يکشنبه 1 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم نرگس امامی (سه شنبه، 3 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نرگس امامی (سه شنبه، 3 مهر 97)

(29)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نرگس امامی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ارتباط بین رضایت شغلی با وضعیت و دلایل مراقبتهای فراموش شده از دیدگاه پرستاران بخش­های مراقبتهای ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1395» ...

سه شنبه 27 شهريور 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه حاتمیان (دوشنبه، 2 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه حاتمیان (دوشنبه، 2 مهر 97)

(22)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه حاتمیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر برنامه آموزشی در خشونت خانگی و کیفیت زندگی زوجین با ازدواج زود هنگام: یک کارآزمائی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 27 شهريور 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا بغلانی (سه شنبه، 27 شهریور 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا بغلانی (سه شنبه، 27 شهریور 97)

(18)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا بغلانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «دانش و نگرش پرستاران نسبت به ارائه مراقبت های تکاملی نوزاد و درک آنان از نتایج اجرای این مراقبت ها در بیمارستان های شهر تبریز، 1395» ...

سه شنبه 27 شهريور 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97)

(17)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر پیامک آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده یک سو کور» ...

سه شنبه 20 شهريور 1397