برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم رحیم پور (چهارشنبه 3 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم رحیم پور (چهارشنبه 3 مهر 98)

(13)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ماهرخ علیزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی مقایسه ای صلاحیت پرستاران اورژانس بیمارستانی و پرسنل درمانی اورژانس پیش بیمارستانی در تفسیر نوار قلبی در مراکز درمانی و پایگاههای اورژانس تبریز» ...

دوشنبه 25 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم ماهرخ علیزاده (پنجشنبه 28 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ماهرخ علیزاده (پنجشنبه 28 شهریور 98)

(22)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ماهرخ علیزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی وضعیت مصرف سیگار در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در مراجعه کننده گان به مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» ...

يکشنبه 24 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا مولوی (شنبه 30 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا مولوی (شنبه 30 شهریور 98)

(13)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا مولوی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «عنوان پایان¬نامه: عملکرد جنسی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1396» ...

يکشنبه 24 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا انجمن آذری (شنبه 30 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا انجمن آذری (شنبه 30 شهریور 98)

(12)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا انجمن آذری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر رفلکسولوژی پابر یبوست زنان در دوران بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

يکشنبه 24 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سپیده ششپری (چهارشنبه 27 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سپیده ششپری (چهارشنبه 27 شهریور 98)

(21)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سپیده ششپری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر تزریق داخل تخمدانی سلول های +Ckit مشتق از مغز استخوان در بازتوانی تخمدان موش های صحرایی یائسه» ...

يکشنبه 24 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم شهلا برزگر مولان (شنبه 6 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شهلا برزگر مولان (شنبه 6 مهر 98)

(12)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شهلا برزگر مولان، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره مبتنی بر تکنیک ذهن آگاهی(Mindfulness)  بر اضطراب، استرس و افسردگی در دوره پری ناتال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

يکشنبه 24 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه خوش ظاهر (دوشنبه 25 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه خوش ظاهر (دوشنبه 25 شهریور 98)

(16)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه خوش ظاهر، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «وضعیت خواب و ارتباط آن با افسردگی تا یک سال پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تبریز، 1396» ...

يکشنبه 24 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سونیا حسنی (سه شنبه 26 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سونیا حسنی (سه شنبه 26 شهریور 98)

(30)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سونیا حسنی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تأثیر مشاوره مبتنی بر آگاهی افزایی بهداشتی بر سلامت روان و عزت نفس در زنان با حاملگی خارج رحمی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

شنبه 16 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم زیور اکبری (شنبه 23 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زیور اکبری (شنبه 23 شهریور 98)

(20)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زیور اکبری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «عنوان طرح: تاثیرکمک تصمیم (Decision Aid) بر رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان: یک مطالعه تجربی» ...

شنبه 16 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای رسول نظیف (یکشنبه 17 شهریور 98)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای رسول نظیف (یکشنبه 17 شهریور 98)

(20)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای رسول نظیف، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ارتباط بین باور به دارودرمانی، حمایت اجتماعی و تبعیت از رژیم دارویی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی قلب دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96» ...

شنبه 16 شهريور 1398