برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 10 تیر 98)

جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 10 تیر 98)

(27)

جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «فرآیند بازگشت به کار در بازماندگان سرطان» روز دوشنبه مورخ 10 تیر 98 راس ساعت 10:00 در سالن کنفرانس روبروی دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ...

چهارشنبه 5 تير 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98)

جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98)

(22)

بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه خانم معصومه اکبربگلو دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روانسنجی ابزار نیازهای خودمراقبتی نوجوانان نجات یافته از سرطان برای جمعیت ایران» ...

يکشنبه 2 تير 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای حمید سعیدی (سه شنبه 4 تیرماه 98)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای حمید سعیدی (سه شنبه 4 تیرماه 98)

(29)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای حمید سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ازدحام در بخش­های اورژانس و ارتباط آن با کیفیت مراقبت در بیماران مبتلا به درد مراجعه کننده به مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 1396» ...

يکشنبه 26 خرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای قربانعلی تاری نژاد (پنجشنبه 23 خرداد 98)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای قربانعلی تاری نژاد (پنجشنبه 23 خرداد 98)

(33)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای قربانعلی تاری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی ارتباط عملکرد با آگاهی و خودکارآمدی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد احیای قلبی ریوی در سال 1396» ...

دوشنبه 20 خرداد 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم عفت مظاهری (چهارشنبه 1 خرداد 98)

جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم عفت مظاهری (چهارشنبه 1 خرداد 98)

(23)

بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه خانم عفت مظاهری دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «کشف فرآیند ایفای نقش مادری در بیماران مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه نظریه پایه» ...

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین تاتا (چهارشنبه 25 اردیبهشت 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین تاتا (چهارشنبه 25 اردیبهشت 98)

(28)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین تاتا، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با رویکرد شناخت درمانی بک بر اضطراب و ترس از زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه جناب آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 18 اردیبهشت 98)

جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه جناب آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 18 اردیبهشت 98)

(29)

بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای عباس داداش زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «تبیین فرآیند سازگاری پرستاران در اورژانس پیش بیمارستانی: مطالعه تئوری زمینه ای» روز چهار شنبه ...

دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی (یکشنبه 8 اردیبهشت 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی (یکشنبه 8 اردیبهشت 98)

(49)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «خشونت خانگی و ارتباط آن با انگ خشونت خانگی و هوش هیجانی در زنان متاهل مراجعه کننده به سلامت شهرستان مرند در سال 97-96» ...

شنبه 7 ارديبهشت 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه جناب آقای محمد خواجه گودری (سه شنبه 3 اردیبهشت 98)

جلسه ارائه گزارش شش ماهه جناب آقای محمد خواجه گودری (سه شنبه 3 اردیبهشت 98)

(29)

بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای محمد خواجه گودری دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «توسعه سیستم بکارگیری تشخیص های پرستاری در بالین ...

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه موسوی (شنبه 25 اسفند 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه موسوی (شنبه 25 اسفند 97)

(29)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه موسوی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با رویکرد بازگویی بر علایم استرس پس از تروما متعاقب زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

پنجشنبه 23 اسفند 1397