برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی (یکشنبه 8 اردیبهشت 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی (یکشنبه 8 اردیبهشت 98)

(49)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «خشونت خانگی و ارتباط آن با انگ خشونت خانگی و هوش هیجانی در زنان متاهل مراجعه کننده به سلامت شهرستان مرند در سال 97-96» ...

شنبه 7 ارديبهشت 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه جناب آقای محمد خواجه گودری (سه شنبه 3 اردیبهشت 98)

جلسه ارائه گزارش شش ماهه جناب آقای محمد خواجه گودری (سه شنبه 3 اردیبهشت 98)

(30)

بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای محمد خواجه گودری دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «توسعه سیستم بکارگیری تشخیص های پرستاری در بالین ...

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه موسوی (شنبه 25 اسفند 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه موسوی (شنبه 25 اسفند 97)

(29)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه موسوی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با رویکرد بازگویی بر علایم استرس پس از تروما متعاقب زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

پنجشنبه 23 اسفند 1397
دومین جلسه ارائه گزارش شش ماهه آقای محمد زیرک (چهارشنبه 22 اسفند 97)

دومین جلسه ارائه گزارش شش ماهه آقای محمد زیرک (چهارشنبه 22 اسفند 97)

(31)

دومین جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای محمد زیرک دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «فرآیند بازگشت به کار در بازماندگان سرطان» ...

سه شنبه 21 اسفند 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم ثمر اعظمی (سه شنبه 21 اسفند 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ثمر اعظمی (سه شنبه 21 اسفند 97)

(38)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ثمر اعظمی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مصاحبه انگیزشی بر تغییر دریافت غذایی و فعالیت فیزیکی زنان پیش باردار دارای اضافه وزن و چاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

دوشنبه 20 اسفند 1397
جلسه دفاع از پایاننامه آقای علی پازر (سه شنبه 21 اسفند 97)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای علی پازر (سه شنبه 21 اسفند 97)

(16)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای علی پازر، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثير پيگيري از طريق سيستم پيام کوتاه بر درک بيماري و تبعيت از رژيم دارويي در بيماران تحت آنژيوپلاستي عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز سال 1394: يک مطالعه کارآزمايي باليني» ...

دوشنبه 20 اسفند 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا امیری (چهارشنبه 15 اسفند 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا امیری (چهارشنبه 15 اسفند 97)

(20)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر تکنیک های حواس‌پرتی بر درد و استرس زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی» ...

سه شنبه 14 اسفند 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا آذری (یکشنبه 12 اسفند 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا آذری (یکشنبه 12 اسفند 97)

(18)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا آذری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با مدل Ex-PLISSIT بر تعاملات جنسی زنان متاهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

شنبه 11 اسفند 1397
جلسه دفاع از پرساله دکترای آقای امین سهیلی (چهارشنبه 8 اسفند 97)

جلسه دفاع از پرساله دکترای آقای امین سهیلی (چهارشنبه 8 اسفند 97)

(56)

جلسه دفاع از رساله دکترای آقای امین سهیلی، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «فرهنگ انتظار کشیدن در بخش اورژانس: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز» روز چهارشنبه مورخه 8 اسفند 97 در سالن کنفرانس ...

يکشنبه 5 اسفند 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم الهام حسنی (سه شنبه 30 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم الهام حسنی (سه شنبه 30 بهمن 97)

(21)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم الهام حسنی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی نیازهای اطلاعاتی و روانی اجتماعی بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز در سال 1395» ...

سه شنبه 30 بهمن 1397