برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه آهنگری (چهارشنبه 24 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه آهنگری (چهارشنبه 24 بهمن 97)

(29)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه آهنگری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسه اثربخشی گیاه مریم گلی، کلوتریمازول و ترکیب آنها در بهبود و عود واژینیت کاندیدایی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سوکور» ...

سه شنبه 23 بهمن 1397
جلسه پیش دفاع از پایاننامه آقای امین سهیلی (شنبه 27 بهمن 97)

جلسه پیش دفاع از پایاننامه آقای امین سهیلی (شنبه 27 بهمن 97)

(24)

جلسه پیش دفاع از پایاننامه آقای امین سهیلی، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «فرهنگ انتظار کشیدن در بخش اورژانس: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز» روز شنبه مورخ 97/11/27 راس ساعت 10:00 در ...

سه شنبه 23 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا حاویزری (چهارشنبه 24 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا حاویزری (چهارشنبه 24 بهمن 97)

(11)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا حاویزری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره قبل از تولد بر عملکرد شیردهی مادران با عدم موفقیت شیردهی قبلی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 23 بهمن 1397
جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایاننامه دکترای خانم سولماز قنبری (چهارشنبه 17 بهمن 97)

جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایاننامه دکترای خانم سولماز قنبری (چهارشنبه 17 بهمن 97)

(34)

جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایاننامه دکترای خانم سولماز قنبری، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تدوین و اجرای دستورالعمل حمایتی برای بهبود تجارب زایمان در زنان نخست زا در بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» روز  چهار شنبه ...

چهارشنبه 17 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسن اسراری (دوشنبه 15 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسن اسراری (دوشنبه 15 بهمن 97)

(27)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسن اسراری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «دیدگاه سالمندان شهر تبریز در مورد مولفه های احترام اجتماعی، مشارکت و روابط اجتماعی، خدمات فرهنگی- ورزشی و خدمات بهداشتی- درمانی، از شاخص های جهانی شهرهای دوستدار سالمند» ...

پنجشنبه 11 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم راضیه پریزاد (چهارشنبه 10 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم راضیه پریزاد (چهارشنبه 10 بهمن 97)

(21)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم راضیه پریزاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مقایسه سلامت عمومی و سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر در دو گروه سنی زیر 45 سال، بالای 44 سال و گروه های شاهد آنها در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- سال 1396» ...

دوشنبه 8 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دکترای آقای ابراهیم علی افسری (چهارشنبه 10 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه دکترای آقای ابراهیم علی افسری (چهارشنبه 10 بهمن 97)

(44)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای ابراهیم علی افسری، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «فرآیند شکل گیری ارتباط حرفه ای دانشجویان پرستاری با پرستاران در محیط های بالینی» روز چهارشنبه مورخ 10 بهمن 97 راس ساعت 11:00 در سالن کنفرانس ...

يکشنبه 7 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم نفیسه قصاب عبدالهی (شنبه 6 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نفیسه قصاب عبدالهی (شنبه 6 بهمن 97)

(16)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نفیسه قصاب عبدالهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر کپسول خوراکی گل ماهور (Verbascum Sp) بر اندازه میوم های رحمی و میزان خونریزی قاعدگی در زنان با میوم های بدون علامت: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سو کور» ...

شنبه 6 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97)

(11)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسه تاثیر عصاره میوه خرنوب و ویتامین E بر پارامترهای مایع منی در مردان نابارور بدون علت: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سو کور» ...

يکشنبه 30 دي 1397
جلسه ارائه دومین گزارش شش ماهه از پایاننامه آقای امین سهیلی دانشجوی دکترای پرستاری (چهارشنبه ، 26 دی 97)

جلسه ارائه دومین گزارش شش ماهه از پایاننامه آقای امین سهیلی دانشجوی دکترای پرستاری (چهارشنبه ، 26 دی 97)

(24)

بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه دومین گزارش  شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای امین سهیلی دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «فرهنگ انتظار کشیدن در بخش اورژانس: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز»  روز ...

سه شنبه 25 دي 1397