برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیره حامد بیابانی (پنجشنبه، 1 آذر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیره حامد بیابانی (پنجشنبه، 1 آذر 97)

(27)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیره حامد بیابانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره گروهی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان ماستکتومی شده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 29 آبان 1397
جلسه دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

جلسه دفاع دکترا

جلسه دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

(45)

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم مهناز جبرئیلی دانشجوی رشته آموزش پرستاری تحت عنوان "فرهنگ بخش نوزادان در مراقبت مشارکتی مادران نوزادان بستری: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز» ...

يکشنبه 27 آبان 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین علیزاده سابق (پنجشنبه، 24 آبان 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین علیزاده سابق (پنجشنبه، 24 آبان 97)

(22)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین علیزاده سابق، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مصاحبه انگیزشی بر رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان روستایی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 22 آبان 1397
جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه آقای ابراهیم علی افسری

گزارش شش ماهه دانشجوی دکترای پرستاری

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه آقای ابراهیم علی افسری

(25)

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای ابراهیم علی افسری دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان فرآیند شکل گیری ارتباط حرفه ای دانشجویان پرستاری با پرستاران در محیط های بالینی» روز سه شنبه ...

دوشنبه 14 آبان 1397
جلسه پیش دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

جلسه پیش دفاع دکترا

جلسه پیش دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

(27)

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری خانم مهناز جبرئیلی دانشجوی رشته آموزش پرستاری تحت عنوان "فرهنگ بخش نوزادان در مراقبت مشارکتی مادران نوزادان بستری: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز" روز پنجشنبه مورخه 10 آبان 97 ...

يکشنبه 6 آبان 1397
جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه خانم مریم وحیدی

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه خانم مریم وحیدی

(22)

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم از مراحل پیشرفت کار پایان نامه خانم مریم وحیدی دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «طراحی و روان­سنجی ابزار"محیط امن در بخش­های روانپزشکی"»  روز  ...

شنبه 5 آبان 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه شیرازی (پنجشنبه، 19 مهر 97)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه شیرازی (پنجشنبه، 19 مهر 97)

(23)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه شیرازی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ارتباط بین درک از بیماری، تبعیت از درمان دارویی و بستری مجدد در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز، سال 1395» ...

دوشنبه 16 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی (یکشنبه، 11 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی (یکشنبه، 11 مهر 97)

(23)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی مقایسه ای دانش  و باورهای مصرف کنندگان و پرهیز کنندگان قلیان نسبت به قلیان در شهر بندر انزلی 1394» ...

چهارشنبه 11 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم روناک قبادی (سه شنبه، 10 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم روناک قبادی (سه شنبه، 10 مهر 97)

(21)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم روناک قبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط فعالیت فیزیکی و وضعیت تغذیه­ ای با کیفیت زندگی و برخی از شاخص­های بیوشیمیایی سرمی در زنان میانسال خانه­ های بهداشت و مراکز سلامت شهرستان کامیاران، 1396» ...

سه شنبه 10 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم منصوره فخوری (شنبه، 7 مهر 97)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منصوره فخوری (شنبه، 7 مهر 97)

(19)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منصوره فخوری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «رفتارهای جنسی ایمن و ارتباط آن با خودکارآمدی مقاربت ایمن در افراد HIV+ تحت پوشش مراکز مشاوره با بیماری های رفتارهای شهرستان اهواز» ...

شنبه 7 مهر 1397