برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو آرشیوجلسه دفاع

جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (سه شنبه ، 20 آذر 97)

(13)

جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی، دانشجوی دکترای رشته آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روان­سنجی ابزار"محیط امن در بخش­های روانپزشکی» روز سه شنبه راس ساعت 12:30 در سالن ...

يکشنبه 18 آذر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شراره آمانی (چهارشنبه، 14 آذر 97)

(17)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شراره آمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «حمایت اجتماعی و سلامت روان در زنان با رفتارهای پرخطر جنسی درشهرتبریز، 96-1395» ...

دوشنبه 12 آذر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدپور (پنجشنبه، 8 آذر 97)

(12)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهتاب علی قلی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر آموزش حضوری و پیام کوتاه چند رسانه ای بر خودمراقبتی، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع یک تبریز ۱۳۹۶» ...

چهارشنبه 7 آذر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدپور (چهارشنبه، 30 آبان 97)

(24)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدپور، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با مردان بر میزان استرس و حمایت اجتماعی درک شده همسران باردار آنها: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 29 آبان 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیره حامد بیابانی (پنجشنبه، 1 آذر 97)

(24)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیره حامد بیابانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره گروهی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان ماستکتومی شده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 29 آبان 1397

جلسه دفاع دکترا

جلسه دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

(29)

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم مهناز جبرئیلی دانشجوی رشته آموزش پرستاری تحت عنوان "فرهنگ بخش نوزادان در مراقبت مشارکتی مادران نوزادان بستری: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز» ...

يکشنبه 27 آبان 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین علیزاده سابق (پنجشنبه، 24 آبان 97)

(19)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین علیزاده سابق، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مصاحبه انگیزشی بر رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان روستایی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 22 آبان 1397

گزارش شش ماهه دانشجوی دکترای پرستاری

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه آقای ابراهیم علی افسری

(22)

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای ابراهیم علی افسری دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان فرآیند شکل گیری ارتباط حرفه ای دانشجویان پرستاری با پرستاران در محیط های بالینی» روز سه شنبه ...

دوشنبه 14 آبان 1397

جلسه پیش دفاع دکترا

جلسه پیش دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

(27)

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری خانم مهناز جبرئیلی دانشجوی رشته آموزش پرستاری تحت عنوان "فرهنگ بخش نوزادان در مراقبت مشارکتی مادران نوزادان بستری: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز" روز پنجشنبه مورخه 10 آبان 97 ...

يکشنبه 6 آبان 1397

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه خانم مریم وحیدی

(21)

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم از مراحل پیشرفت کار پایان نامه خانم مریم وحیدی دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «طراحی و روان­سنجی ابزار"محیط امن در بخش­های روانپزشکی"»  روز  ...

شنبه 5 آبان 1397