برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

(13)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تدوین و اجرای دستورالعمل حمایتی برای بهبود تجارب زایمان در زنان نخست زا در بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...

يکشنبه 28 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا سیدی (دوشنبه 29 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا سیدی (دوشنبه 29 مهر 98)

(6)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا سیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر مشاوره­ حمایتی بر سلامت روان مادران نوزادان نارس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

يکشنبه 28 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محبوب (شنبه 6 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محبوب (شنبه 6 مهر 98)

(16)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محبوب، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر ژل آلوئه ورا بر التیام، درد و خارش زخم سوختگی بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی سینا، سال 1395: کارآزمایی بالینی» ...

يکشنبه 7 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا فرجی (یکشنبه 7 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا فرجی (یکشنبه 7 مهر 98)

(16)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا فرجی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مقایسه تاثیر آموزش مجازی مبتنی بر تلگرام و آموزش حضوری بر کنترل بیماری و کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به آسم شدید و متوسط: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار» ...

يکشنبه 7 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم اعظم رموزی (پنجشنبه 4 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم اعظم رموزی (پنجشنبه 4 مهر 98)

(19)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم اعظم رموزی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مقایسه تاثیر دو روش شنیدن و خواندن قصه بر اضطراب و طول زمان به خواب رفتن کودکان 12-8 ساله بستری با شکستگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

شنبه 6 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین اژراک (شنبه 6 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین اژراک (شنبه 6 مهر 98)

(16)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین اژراک، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «شیوع واژینیت کاندیدایی و ارتباط آن با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان 15-49 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان بوکان- 1397: یک مطالعه مقطعی» ...

چهارشنبه 3 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه پارسا (چهارشنبه 3 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه پارسا (چهارشنبه 3 مهر 98)

(11)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه پارسا، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر رفلکسولوژی بر شادکامی ،سلامت معنوی و استرس تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم ‏پزشکی تبریز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی» ...

سه شنبه 2 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدزاده (سه شنبه 2 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدزاده (سه شنبه 2 مهر 98)

(11)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تحلیل آموزش مدیریت درد در دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397» ...

دوشنبه 1 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای مجید فلاح (سه شنبه 2 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای مجید فلاح (سه شنبه 2 مهر 98)

(13)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای مجید فلاح، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «عوامل موثر در ایجاد مزاحمت­های تلفنی از دیدگاه شهروندان و پرسنل اورژانس 115 شهر تبریز سال 1397» ...

دوشنبه 1 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب قلی­زاده (پنجشنبه 4 مهر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب قلی­زاده (پنجشنبه 4 مهر 98)

(8)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب قلی­زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «اثربخشی مشاوره با رویکرد EXPLISSIT بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زنان تازه زایمان کرده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

دوشنبه 1 مهر 1398