برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا یوسفی (دوشنبه 30 فروردین 1400)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا یوسفی (دوشنبه 30 فروردین 1400)

(10)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا یوسفی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مقایسه تاثیر تریاژ به دو روش تیمی و رایج بر شاخصهای بخش اورژانس بیمارستان سینای تبریز در سال 1398» ...

دوشنبه 23 فروردين 1400
جلسه دفاع از پایاننامه خانم حمیده زاهدی (چهارشنبه 20 اسفند 99)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم حمیده زاهدی (چهارشنبه 20 اسفند 99)

(13)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم حمیده زاهدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «نگرش به مصرف سیگار و ارتباط آن با احساس تنهایی و سرمایه اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی شهر تبریز 1398» ...

سه شنبه 19 اسفند 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم خدیجه قربانی (چهارشنبه 29 بهمن 99)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم خدیجه قربانی (چهارشنبه 29 بهمن 99)

(20)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم خدیجه قربانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز» ...

سه شنبه 28 بهمن 1399
جلسه دفاع از پایاننامه آقای هادی غیبی (سه شنبه 28 بهمن 99)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای هادی غیبی (سه شنبه 28 بهمن 99)

(22)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای هادی غیبی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در بیماران سوختگی بستری در مرکز آموزش و درمانی سینا تبریز در سال 1398» ...

دوشنبه 27 بهمن 1399
جلسه دفاع از رساله دکترای آقای محمدعلی محمدی (چهارشنبه 29 بهمن 99)

جلسه دفاع از رساله دکترای آقای محمدعلی محمدی (چهارشنبه 29 بهمن 99)

(36)

جلسه دفاع از رساله دکترای آقای محمدعلی محمدی، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «فرآیند تطابق در مادران با کودک ناشنوا: مطالعه نظریه پایه» روز چهارشنبه مورخ ...

شنبه 25 بهمن 1399
جلسه دفاع از پایاننامه آقای جمال حمه مراد (چهارشنبه 29 بهمن 99)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای جمال حمه مراد (چهارشنبه 29 بهمن 99)

(36)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای جمال حمه مراد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز درسال 1397» ...

شنبه 25 بهمن 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم اکرم کاه فروشان (چهارشنبه 15 بهمن 99)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم اکرم کاه فروشان (چهارشنبه 15 بهمن 99)

(42)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم اکرم کاه فروشان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «خودکارآمدی شیردهی و ارتباط آن با استرس درک شده و عملکرد شیردهی در مادران با نوزاد اواخر نارسی بستری در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)، 98-1397» ...

يکشنبه 12 بهمن 1399
جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای محمدعلی محمدی (چهارشنبه 15 بهمن 99)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای محمدعلی محمدی (چهارشنبه 15 بهمن 99)

(54)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای محمدعلی محمدی، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «فرآیند تطابق در مادران با کودک ناشنوا: مطالعه نظریه پایه» ...

شنبه 11 بهمن 1399
جلسه دفاع از رساله دکترای خانم عفت مظاهری (سه شنبه 14 بهمن 99)

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم عفت مظاهری (سه شنبه 14 بهمن 99)

(43)

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم عفت مظاهری، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «کشف فرآیند ایفای نقش مادری در بیماران مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه نظریه پایه» ...

شنبه 11 بهمن 1399
جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم عفت مظاهری (چهارشنبه 1 بهمن 99)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم عفت مظاهری (چهارشنبه 1 بهمن 99)

(64)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم عفت مظاهری، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «کشف فرآیند ایفای نقش مادری در بیماران مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه نظریه پایه» روز چهارشنبه مورخه 1 بهمن 99 راس ساعت 12:30 در سالن ...

دوشنبه 29 دي 1399