برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو آرشیوجلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه شیرازی (پنجشنبه، 19 مهر 97)

(0)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شکوفه شیرازی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ارتباط بین درک از بیماری، تبعیت از درمان دارویی و بستری مجدد در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز، سال 1395» ...

دوشنبه 16 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی (یکشنبه، 11 مهر 97)

(1)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی مقایسه ای دانش  و باورهای مصرف کنندگان و پرهیز کنندگان قلیان نسبت به قلیان در شهر بندر انزلی 1394» ...

چهارشنبه 11 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم روناک قبادی (سه شنبه، 10 مهر 97)

(8)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم روناک قبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط فعالیت فیزیکی و وضعیت تغذیه­ ای با کیفیت زندگی و برخی از شاخص­های بیوشیمیایی سرمی در زنان میانسال خانه­ های بهداشت و مراکز سلامت شهرستان کامیاران، 1396» ...

سه شنبه 10 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منصوره فخوری (شنبه، 7 مهر 97)

(14)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم منصوره فخوری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «رفتارهای جنسی ایمن و ارتباط آن با خودکارآمدی مقاربت ایمن در افراد HIV+ تحت پوشش مراکز مشاوره با بیماری های رفتارهای شهرستان اهواز» ...

شنبه 7 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا دیانتی (شنبه، 7 مهر 97)

(12)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا دیانتی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط بین باورهای مذهبی با عزت نفس و سلامت روان در افراد HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماریهای رفتاری شهر تبریز– 1395» ...

شنبه 7 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری (شنبه، 7 مهر 97)

(12)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره بر رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان شهر تبریز: یک کارآزمایی در عرصه تصادفی کنترل شده» ...

شنبه 7 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فیروزه صفوی (یکشنبه، 8 مهر 97)

(15)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فیروزه صفوی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «استدلال اخلاقی پرستاران و ارتباط آن با کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1395» ...

پنجشنبه 5 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان (پنجشنبه، 5 مهر 97)

(11)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر ماست پروبیوتیک بر میزان قند خون در زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

چهارشنبه 4 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا شهبازی (پنجشنبه، 5 مهر 97)

(16)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا شهبازی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره بر اساس مدلPLISSIT  بر عملکرد و رضایت جنسی زنان باردار: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...

سه شنبه 3 مهر 1397

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا احمدنژاد (پنجشنبه، 5 مهر 97)

(18)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا احمدنژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط اختلال استرس پس از ترومای متعاقب زایمان با اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در دوران بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان بانه 1395» ...

سه شنبه 3 مهر 1397