برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 13 مهر 1392
کد 100

برگزاری کارگاه

کارآزمایی بالینی و مرورسیستماتیک برای دانشجویان ارشد و دکتری

برگزاری کارگاه کارآزمایی بالینی و مرورسیستماتیک توسط خانم دکتر علیزاده و خانم دکتر میرغفوروند برای دانشجویان ارشد و دکترا، کارگاه اول برای مرور سیستماتیک اجباری می باشد.