برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392
کد 101

انتصاب

مدیرگروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری ومامایی

باتوجه به پیشنهاد دانشکده پرستاری ومامائی تبریز خانم دکتر مژگان میرغفوروند عضو محترمه هیات علمی دانشکده پرستاری ومامایی تبریز با حفظ سمت آموزشی ازتاریخ صدور ابلاغ از سوی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز  بمدت دوسال بعنوان مدیرگروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری ومامایی تبریز منصوب گردید