برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 16 دي 1396
کد 1480
آئين نامه امتحانات دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
 
1. در کلیه جلسات امتحانی، به همراه داشتن كارت دانشجويي ضروریست.
 
2. از دانشجويان عزيز خواهشمند است قبل از شروع امتحانات ، به تاريخ، ساعت و محل برگزاري امتحان و شماره صندلی دقت كافي و لازم را داشته  و نیم ساعت قبل از شروع هر آزمون در محل امتحانات حضور داشته باشند .
 
3. در صورت انتخاب واحدهاي درسي كه زمان امتحان آنها در روز و ساعت مشترك مي باشد، لطفاً قبل از شروع جلسه امتحانی، ناظر مربوطه را مطلع سازيد. در چنين مواردي ورقه امتحان هر دو درس در يك جلسه ارائه شده و امتحان به صورت پشت سرهم  و با محاسبه زمان هر امتحان برگزار ميشود.
 
4. جابجایی صندلیها در جلسه امتحان و قرار گرفتن در محلی غیر از صندلی شماره گذاری شده در صورتجلسه، مصداق تخلف امتحانی خواهد بود.
 
5. ناظرین جلسه نمایندگان تام الاختیار اداره آموزش در امتحانات می باشند و هر گونه تصمیم گیری از طرف ایشان در رابطه با عدم رعایت قوانین و مقررات امتحانی از طرف دانشجو، قابل اجرا می باشد.
 
6. رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب و در شان دانشجويي به تمامي دانشجويان عزيز توصيه مي گردد.
 
7. به همراه داشتن تلفن همراه، کیف و جزوات درسی اكيداً ممنوع بوده و از مصادیق تقلب محسوب خواهد شد.
 
8. لازم است دانشجويان در جلسه امتحان، خودکار، مداد مشكي و مداد پاك كن به همراه داشته باشند. در طول جلسه امتحان تبادل هر یک از موارد مذکور از مصادیق تقلب تلقی خواهد شد.
 
9. غيبت در امتحان
    ماده 16 (آئين نامه آموزشي): غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخيص  موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشکده است.
 
10. ارائه گواهي پزشكي براي عدم شركت در امتحان تنها زمانی قابل قبول خواهد بود كه:

الف. در همان روز برگزاری امتحان حتما به دانشکده اطلاع داده شود.
ب. حداکثر ظرف سه روز بعد از امتحان جهت طرح در شورای آموزشی به اداره آموزش ارائه گردد كه در اينصورت بر حسب تصميم شورا اجازه حذف آن درس صادر و در غیر اینصورت نمره صفر به درس مربوطه منظور خواهد شد.