برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 2 تير 1397
کد 1682
هفتمین جلسه اعتباربخشی و سومین جلسه کارگروه اهداف با هدف بررسی نقاط ضعف از تحلیل عوامل درونی و  فرصتها از عوامل تحلیل بیرونی در تاریخ 21/3/97 تشکیل شد. در ادامه تصویری از این جلسه را مشاهده می نمائید.