برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 6 مرداد 1397
کد 1734
موضوع: تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 98-97
 
با سلام و احترام بند 1 صورتجلسه سیصد و شانزدهمین نشست شورای آموزشی دانشگاه منعقده در مورخ 97/5/01 عیناً در ذیل جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم اعلام می گردد. 
1. نامه شماره 388/500./د/5 مورخ 96/4/12 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وازرت در مورد تقویم تحصیلی دانشگاهی مطرح و مقرر شد تقویم دریافتی از وزارت با ذکر تاریخ های مذکور در زیر اجرا گردد:
 
تقویم سال تحصیلی 97-98

نیمسال اول
ثبت نام (انتخاب واحدالکترونیکی)  /  شنبه تا پنجشنبه 17 لغایت 97/6/22 
شروع کلاسها  /  شنبه 97/6/24     
حذف و اضافه  /  شنبه و یکشنبه 7 و 8 مهر 97               
حذف اضطراری  /  تا 97/9/13   
پایان کلاسها  /  پنجشنبه 97/10/20  
شروع امتحانات  /  شنبه 97/10/22 
پایان امتحانات  /  پنجشنبه  لغایت 97/11/4
تعطیلات بین دو ترم  /  8 روز ( 5 تا 97/11/12)
 
نیمسال دوم
ثبت نام (انتخاب واحدالکترونیکی)  /  سه شنبه تا پنجشنبه 9 لغایت 97/11/11 
شروع کلاسها  /  شنبه 97/11/13     
حذف و اضافه  /  یکشنبه تا سه شنبه 28 و 29 و 30 بهمن 97           
حذف اضطراری  /  تا 98/2/18
پایان کلاسها  /  پنجشنبه 98/3/23  
شروع امتحانات  /  شنبه 98/3/25 
پایان امتحانات  /  پنجشنبه  لغایت 98/4/6
تعطیلات بین دو ترم  /  22 روز از 98/4/8 تا 98/4/29       
            
دوره تابستانی
شروع کلاسها  /  98/4/29             
پایان کلاس ها  /  98/6/7       
حذف و اضافه  /  حذف اضطراری وجود ندارد.       
شروع امتحانات  /  98/6/9     
پایان امتحانات  /  98/6/14   
 
تذکر1: برای اجرای بهینه تشکیل کلاس ها در صورتی که دانشجویان به طور دسته جمعی برابر تقویم دانشگاهی و برنامه آموزشی اعلام شده، اول ترم درکلاس ها حضور پیدا نکنند، دانشگاه به میزان تعطیلی کلاس ها بین 2 تا 3 واحد درسی را برای برنامه نویسی مجدد و گذاشتن دروس جبرانی برای دروس باقی مانده از واحدهای دانشجویان کم خواهد نمود و ضمناً اگر عدم حضور دسته جمعی در طول ترم تا آخر ترم صورت گیرد، باید از طریق دانشکده مراتب جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه به صورت موردی به حوزه معاونت آموزشی گزارش شود تا تعیین تکلیف گردد.  

تذکر 2: برنامه های آموزشی دانشکده می بایست با ذکر دروس ارایه شده و اساتید مدرس و محل و زمان تشکیل کلاس ها دو هفته قبل از شروع کلاس ها در سایت دانشکده گذاشته شود.

 

دکتر رضا غفاری
مدیر امور آموزشی دانشگاه
 

جهت دریافت فایل متنی نامه، کلیک نمائید. (doc-pdf)