برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 27 شهريور 1397
کد 1786
جلسه توجیهی پرسپتورشیپ در مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) با حضور تمامی پرسپتورها و دانشجویان دختر ترم 8 پرستاری روز شنبه 24 شهریور ماه 97 با حضور ریاست محترم مرکز سرکار خانم دکتر مریم واعظی و مدیریت محترم دفتر خدمات پرستاری سرکار خانم لیلی ضیاء لامع  و استاد ناظر بالینی سرکار خانم آلهه سیدرسولی برگزار گردید. در این جلسه ضمن خوش آمد گویی و معرفی مرکز و برنامه پرسپتورشیپ توسط مسئولین به دانشجویان، استاد  ناظر بالینی در مورد اهداف برنامه پرسپتورشیپ و شرح وظایف دانشجویان در چهار بخش مادران، HDU، جراحی زنان و انکولوژی و تشکیل کانالی در ارتباط با پرسپتورشیپ توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه نیز برنامه توجیهی بدو ورود فرگیران توسط سرکار خانم اعظم اصغری خاتونی، منشور حقوق بیمار توسط سرکار خانم کبری عابدینی، کنترل عفونت توسط سرکار خانم فرشته رسا و ایمنی بیمار توسط خانم دکتر قربانی برای دانشجویان ارائه گردید. در ادامه تصاویری از این جلسه را مشاهده می نمائید.