برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 14 مهر 1397
کد 1804
اولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در تاریخ 11/7/97 تشکیل شد.

این جلسه با حضور مسئول محترم دفتر توسعه و اعضای محترم کمیته مشورتی دانشجویی تشکیل گردید. در این جلسه جزئیات  آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی توسط مسئول محترم دفتر توسعه مطرح و  با حضور اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برنامه ریزی برای تشکیل جلسات منظم با در نظر گرفتن موضوعات مشخص در راستای ایین نامه انجام شد.