برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 26 آذر 1393
کد 204

جلسه دفاع از پایاننامه آقای محمدحسن صاحبی حق

جلسه دفاع از پایاننامه جناب آقای محمدحسن صاحبی حق، دانشجوی دکترای پرستاری ...
جلسه دفاع از پایاننامه جناب آقای محمدحسن صاحبی حق، دانشجوی دکترای پرستاری
زمان: روز پنجشنبه مورخه 27 آذرماه سال 93؛ راس ساعت 10:30 در تالار شماره 1 دانشکده پرستاری و مامائی تبریز برگزار خواهد گردید. 
عنوان پایاننامه: تجارب ایرانیان در سیگاری شدن و ارائه مدل پیشگیری
اساتید محترم
اساتید محترم راهنما: جناب آقایان دکتر حسین ابراهیمی و دکتر فضل اله غفرانی
استاد محترم مشاور: جناب آقای دکتر جعفر صادق تبریزی
اساتید محترم ناظر: سرکار خانم دکتر سوسن ولیزاده و جناب آقایان دکتر هادی حسنخانی، دکتر جلیل باباپور و دکتر آرام فیضی