برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 5 مرداد 1398
کد 2065
بر اساس اعلام مدیر گروه محترم پرستاری بهداشت جامعه، منابع آزمون پیش کارورزی به شرح ذیل اعلام میگردد:

1. منابع آزمون برای دانشجویان دختر (واحد بهداشت خانواده و واکسیناسیون)
  1. راهنمای ایمن سازی کشوری (ویرایش 94)
  2. جزوه تنظیم خانواده از جزوه تدوینی وزارت بهداشت ارائه شده در کارآموزی
  3. مراقبت از زنان باردار از جزوه تدوینی وزارت بهداشت ارائه شده در کارآموزی
  4. فصول مربوط به شیردهی، تغذیه کمکی و رشد و تکامل کودک از کتاب ایلدرآبادی
  5. روش های مربوط به غربالگری سل و روش DOTS  از جزوه تدوینی وزارت بهداشت ارائه شده در کارآموزی
  6. پدیکلوزیس و روش های مقابله با آن از جزوه تدوینی وزارت بهداشت ارائه شده در کارآموزی
منابع آزمون پیش کارورزی برای واحد واکسیناسیون دانشجویان پسر:
  1. برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی سال 94 با تاکید بر مطالب آموزش دیده
  2. دستور العمل کشوری حذف هاری انسانی در ایران برگرفته شده از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی، مرکز مدیریت بیماری های واگیر، انیستیتو پاستور ایران با تاکید بر دو فصل صفحات 162-146،162-182