برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1398
کد 2132
دعوت به جلسه ژورنال کلاب پرستاری
احتراماً به استحضار می رساند جلسه ژورنال کلاب اتندینگ پرستاری به شرح مقالات زیر با مشارکت گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با عنوان "پروتکل پرستاری در ارتباط با دلیریوم بعد از عمل قلب" در مورخه 98/7/11 ساعت 8:30 در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی، طبقه همکف، سالن کنفرانس انتهای بخش کودکان برگزار خواهد شد. لذا از آن مقام محترم دعوت میگردد در این جلسه شرکت فرمائید.   دکتر وحید زمان زاده/رئیس دانشکده