برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1398
کد 2167
کنفرانس علمی مشترک دانشجویی با مشارکت گروههای آموزشی پرستاری و توانبخشی در مرکز آموزشی درمانی شهدا برگزار شد.
در این کنفرانس ابتدا آقای خانی و خانم جهانی دانشجویان کارشناسی ارشد اورژانس زیر نظر سرکار خانم دکتر جبارزاده در ارتباط با مراقبتهای پرستاری پیش بیمارستانی ، اورژانس و تشخیص های پرستاری و مراقبتهای بعد از عمل در مددجوی مبتلا به شکستگی اینترتروکانتر فمور توضیحاتی را بیان نمودند و سپس دانشجویان محترم گروه توانبخشی زیر نظر سرکار خانم دکتر صلاح زاده، اصول توانبخشی در مددجوی دچار شکستگی اینترتروکانتر را بعد از ترخیص شرح دادند. در ادامه تصاویری از این کنفرانس علمی را مشاهده مینمائید.