برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 18 اسفند 1399
کد 2527
اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

محور اساتيد
1. 
توسعه نقش اعضای هیأت علمی در بالین
2. راهكارهاي ارتقاء  توانمندي هاي اساتيد
3. 
ارتقاء سطح مهارتهاي ارتباطي بين استاد و دانشجو

محور نيازهاي جامعه
1. نيازسنجي آموزشي در زمينه آموزش پاسخگو از اساتيد و دانشجويان
2. راهكارهاي ترويج آموزشي در عرصه هاي مختلف (جامعه، خانواده، سرپايي، اطاق عمل بخش)
3. نيازسنجي و تطبيق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي جامعه
 
نظام آموزشی
1. 
انتظارات از دانش آموختگان در دانشگاه و تطابق آن با رويكردهاي آموزشي
2. 
نيازهاي دانشگاه براي ايجاد رشته هاي جديد
3. 
روش ها و راهكارهاي بهبود كيفيت در آموزش نظری، عملی و  باليني
4. 
توسعه کمیت و کیفیت محیط های آموزشی

ارزشيابی
1. 
تحليل نظام ارزشيابي برنامه هاي آموزشی
2. 
ارزشيابي محيط هاي يادگيري در رشته هاي مختلف
3. 
استفاده گروه هاي آموزشي از روش هاي ارزيابي

اقتصاد آموزش
1. ارزیابی  هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم سرانه آموزشي در رشته ها و مقاطع مختلف و راههاي كاهش هزينه و افزايش بهره وري

فنون و رسانه هاي آموزشي
1. 
مقايسه اثربخشي شيوه هاي گوناگون آموزش الكترونيكی
2. 
ارائه الگوي يادگيري الكترونيكي آموزش پرستاری، مامایی و اتاق عمل
3. 
طراحي و آماده سازي بسته هاي آموزش الكترونيكي
4.
 ارائه راهكارهاي فناوري اطلاعات در آموزش پرستاری، مامایی و اتاق عمل

آموزش اخلاق حرفه اي
1. بايدهاي اخلاق حرفه اي در آموزش علوم سلامت
2. چالش هاي اخلاقي در نظام آموزشي كشور
3. آموزش اخلاق حرفه اي و چالشها

محور دانش آموختگان
1. 
اثربخشی برنامه های آموزش مداوم
2. 
توانمندي دانش آموختگان در انجام وظايف حرفه اي پس از فراغت از تحصيل
3.
 دیدگاه دانش آموختگان در مورد نيازهاي حرفه اي و آموزشي رشته/مقطع


جهت دریافت فایل خبر، اینجا را کلیک نمائید.