برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393
کد 264

جلسه پیش دفاع پایاننامه دکترای سرکار خانم معصومه شوهانی

جلسه پیش دفاع از پایاننامه سرکار خانم معصومه شوهانی، دانشجوی دکترای پرستاری ...
جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم معصومه شوهانی، دانشجوی دکترای پرستاری
زمان: روز چهارشنبه مورخه 13 اسفند ماه سال 93؛ راس ساعت 12:00 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامائی تبریز برگزار خواهد گردید.
عنوان پایاننامه: فرآیند همکاری بین پرستاران
اساتید محترم 
اساتید محترم راهنما: جناب آقایان دکتر وحید زمان زاده و دکتر علیرضا ایرج پور 
استاد محترم مشاور: سرکار خانم دکتر لیلا ولیزاده
اساتید محترم ناظر: جناب آقایان دکتر حسین ابراهیمی و دکتر هادی حسنخانی