برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 8 تير 1394
کد 484

مقالات برتر سال 2011


Authors

Title

Journal

Year, Vol. No.

IF

Q

SJR

Category

Baheiraei A.
Mirghafourvand M.
Mohammadi E.
Nedjat S.
Charandabi SM.
Rajabi F. et al.

Health-promoting behaviors and social support of women of reproductive age, and strategies for advancing their health: Protocol for a mixed methods study.

BMC public health

2011;11(1):
191.

2.32

1

1.06

Public Health, Environmental and Occupational Health