برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 6 تير 1394
کد 513

مقالات برتر سال 2008

Authors

Title

Journal

Year, Vol. No.

IF

Q

SJR

Category


Sobhgol S.S,
Charandabee S.M.A.


Related factors of urge, stress, mixed urinary incontinence and overactive bladder in reproductive age womenin Tabriz, Iran: a cross-sectional study

International Urogynecology Journal

2008;19(3):367-73.
2.1711.18

Obstetrics and Gynecology