برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 16 خرداد 1390
کد 7

تبریک به مناسبت انتخاب و برگزیده شدن

تبریک به مناسبت
 

تبریک به مناسبت :

Pانتخاب فرایند طراحی و اجراء و ارزشیابی الگوی مهارت اموزش به مددجویان ارائه شده توسط دکتر حسین ابراهیمی به عنوان فرایند برتر

Pبرگزیده شدن گروه مامایی دانشکده به عنوان گروه برتر

Pانتخاب فرایند نرم افزاری خود آموز مراقبت از نوزاد توسط دکتر سوسن ولی زاده به عنوان فرایند برتر- مشاهده پوستر مورد نظر

در چهارمین جشنواره شهید مطهری

تبریک به مناسبت : دستیابی دکتر زمان زاده به مرتبه دانشیاری