برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1392
کد 71

فرایندهای برتر و لوح سپاس اساتید نمونه دانشکده

در ششمین جشنواره شهید مطهری

نام و عناوین اساتید نمونه و فرایندهای برتر دا نشکده پرستاری و مامایی در

ششمین جشنواره شهید مطهری 1392


 در این جشنواره همراه با فرایند های برتر ذیل ، آقاي دكتر زمان زاده ، خانمها دكتر سوسن وليزاده، فرحناز عبداله زاده و مژگان بهشيد نیز به عنوان اساتيد نمونه معرفي گرديدند .