برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

اعضای کمیته منتخب دانشکده

ترکیب اعضاء:
کمیته فوق دارای 5 نفر عضو خواهد بود که 3 نفر آنان ثابت و 2 نفر بقیه متغیر می باشند. اعضاء کمیته باید حداقل در مرتبه استادیاری باشند.

اعضاء ثابت عبارتند از:
الف) رئیس دانشکده (رئیس کمیته منتخب)    
ب)‌ معاون آموزشی دانشکده ( دبیر کمیته منتخب)
ج) یک نفر نماینده منتخب اعضاء هیئت علمی دانشکده مربوطه با مرتبه دانشیاری یا بالاتر و در صورتی که بیش از یک نفر دانشیار یا بالاتر در دانشکده نباشد در آن صورت نماینده مزبور می تواند از میان اعضاء هیات علمی دانشکده در مرتبه استادیاری و با حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی انتخاب شود.

اعضاء‌ متغیر برای هر پرونده حسب مورد 2 نفر خواهند بود که توسط رئیس دانشکده از گروه آموزشی مربوطه یا رشته مشابه و در مرتبه علمی که حتی الامکان بالاتر از مرتبه علمی عضو متقاضی ارتقاء باشد انتخاب شوند. در دانشگاههایی که گروه آموزشی مربوطه وجود نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب خواهند شد.

تبصره: اعضای کمیته منتخب دانشکده ها لازم است دارای شرایط زیر باشند.
1) حسن شهرت به سابقه برجسته آموزشی
2) حسن شهرت به رعایت اصول اخلاق حرفه ای
3) صرف وقت کافی برای شرکت مستمر و منظم در جلسات کمیته
 
اعضاء کمیته منتخب ارتقاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز:
1. آقای دکتر حسین ابراهیمی ( رئیس کمیته منتخب ارتقاء هیات علمی)
2. آقای دکتر وحید زمان زاده (عضو کمیته منتخب ارتقاء هیات علمی)
3. خانم دکتر فرانک جبارزاده (مسئول  دفتر کمیته منتخب ارتقاء هیات علمی)
 
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1390
  • ساعت 09:35
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در شنبه دهم آذر 1397
  • ساعت 09:35
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh