برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

برنامه کلاسی ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس (نیمسال دوم 98-97)

            نام دانشکده: پرستاری مامایی             نام گروه آموزشی: پرستاری        عنوان رشته: اورژانس (ترم1)           نیمسال  اول تحصیلی: 98-97    
(سه روزدوم هفته)   
ردیف نام درس واحد جمع واحد کد درس کد گروه نام استاد   یا اساتید سهم هر استاد برنامه هفتگی برنامه امتحانی
نظری عملی بالینی روز ساعت محل تشکیل کلاس تاریخ ساعت
1 سیتم های اطلاع رسانی پزشکی 0/5 0/5 - 1 141009101
 
501 دکتر عبد خدا 0/100 چهارشنبه 16-18 کلاس It 97/11/01  
2 آمار و روش تحقیق 2.5 0/5 - 3 141009102 501 دکتر زمان زاده)(م)(روش تحقیق) 16 جلسه دوشنبه 8-10 کلاس 9 97/11/03 روش تحقیق
دکتر موسوی(آمار) آمار سه شنبه 16-18 کلاس It 97/11/07 آمار
3 پرستاری داخلی – جراحی 1 1 - 1 2 141009103 501 دکتر رحمانی(م) 2 جلسه سه شنبه 10-12 کلاس 12 97/11/06  
دکتر فیض اله زاده 2 جلسه سه شنبه 16-18 کلاس 5
خانم دکتر قهرمانیان 2 جلسه    
خانم ویرانی 2 جلسه دوشنبه 10-12 کلاس 10
4 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای 1 - - 1 141009105 501 دکتر بهشید 8 جلسه سه شنبه 8-10 کلاس 12 97/11/29  
5 اپیدمیولوژی فوریتها 1 - - 1 141009106 501 دکتر اکبری 8 جلسه دوشنبه 14-16 کلاس 11 97/10/22  
6 سیستمهای اطلاع رسانی سلامت در اورژانسهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی 0/5 - 0/5 1 141009107 501 دکتر فیض اله زاده(م) 2 جلسه چهارشنبه 8-10 کلاس 5 97/11/04  
دکتر حسن خانی 2 جلسه
7 جامعه شناسی و روانشناسی در فوریتها و حوادث و بلایا 1 - - 1 141009108 501 دکتر داداش زاده (م) 2 جلسه چهارشنبه 10-12 کلاس 10 97/10/26  
دکتر جواد بابایی 6 جلسه
8 داروشناسی اورژانس 1.5 0/5 - 2 141009115 501 دکتر روشنگر(م) (ن- ع)   چهارشنبه 14-16 کلاس 12 97/10/24  
دکتر حبیبی(ن) 8 جلسه      
9 مهارتهای ارتباطی 6 ساعت - 141009120 501 دکتر اکرم قهرمانیان            
- جمع واحد 9 1.5 1.5 12  
جهت دریافت فایل برنامه، کلیک نمائید. (doc-pdf)
  • نوشته شده
  • در شنبه سیزدهم مهر 1392
  • ساعت 11:19
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در شنبه بیست و یکم مهر 1397
  • ساعت 11:19
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh