برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: کودکان
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان/نیمسال اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141069101 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی   کمبود یا جبرانی 0.5 0.5     1  
2 141069102 آمار و روش تحقیق پیشرفته طرح دوره کمبود یا جبرانی 2 1     3  
3 141069103 اخلاق پرستاری در کودکان و روابط حرفه ای   تخصصی اجباری  1 0.5     1.5  
4 141069104 نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها   تخصصی اجباری  1.5 - 0.5   2  
5 141069108 بررسی وضعیت سلامت کودک   تخصصی اجباری  0.5   1   1.5  
6 141069109 تکامل و سلامت خانواده   تخصصی اجباری  0.5   0.5   1  
    کشیک     15 2 شب 8 صبح 5 عصر    
* کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی – کارگاه ایمنی کودک                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان/نیمسال دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141069119 زبان تخصصی   کمبود یا جبرانی 2 --- -   2 -
2 141069106 آشنایی با روشهای آموزشی   تخصصی اجباری 1 - 0.5   1.5 -
3 141069107 بیماریهای ژنتیکی و مشاوره   تخصصی اجباری 0.5 0.5 -   1 -
4 141069110 پرستاری در دوره نوزادی   تخصصی اجباری 1 - 1   2 8.9
5 141069111 پرستاری در دوره شیرخوارگی   تخصصی اجباری 1 - 1   2 8.9
6 141069116 پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا / کارآموزی طرح دوره تخصصی اجباری 0.5 - 0.5   1  
7 141059118 پایاننامه           4 4  
    کشیک   17 4 شب 7 صبح 6 عصر      
  کارگاههای آموزشی: کارگاه کنترل عفونت در بخشهای نوزادان و کودکان                
    ثبت نام وشروع پایان نامه                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/13  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان/نیمسال سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141069105 مدیریت پرستاری بالینی   تخصصی اجباری 1   0.5   1.5 4
2 141069112 پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی   تخصصی اجباری 1   1   2 9.8
3 141069113 پرستاری در سنین مدرسه   تخصصی اجباری 1   1   2 9.8
4 141069114 پرستاری در دوره نوجوانی   تخصصی اجباری 1   1   2 9.8
5 141069115 سلامت روان کودکان و نوجوانان   تخصصی اجباری 0.5   0.5   1  
6 141069118 پایاننامه           4 4  
7 141069120 اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2       2  
    کشیک     24 9 شب 8 صبح 8 عصر    
*   کارگاه آموزشی: کارگاه ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/14  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان/نیمسال چهارم
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141069117 کارورزی         6   6  
2 141069118 پایاننامه           4 4  
* کارگاه آموزشی: کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد                
    (هرماه 136 ساعت جمعاٌ 408 ساعت) کشیک   52 16 شب 20 صبح 16 عصر      
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه بیست و یکم دي 1393
  • ساعت 16:47
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه یکم آبان 1398
  • ساعت 04:47
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh