برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: مامایی
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی - نیمسال اول/ترم 1
ردیف کد درس نام درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14839001 مهارتهای زندگی     1 واحد کارگاهی     1  
2 14839002 سیستمهای اصلاع رسانی پزشکی   0.5 0.5     1  
3 14839003 آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته (دکتر میرغفوروند)
آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته (دکتر دکتر جعفری)
  1 0.5     1.5  
4 14839020 زبان تخصصی   2       2  
5 14839005 اخلاق حرفه ای (در مشاوره مامایی) طرح دوره  1       1  
6 14839006 مهارتهای ارتباطی 1   1 1 واحد کارگاهی     1  
7 14839008 مدیریت در سیستمهای بهداشتی   1       1  
8 14839016 اصول مشاوره ژنتیک و بیماریهای ارثی   1   1   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10.5  
*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل
می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
نیمسال دوم/ ترم 2
ردیف کد درس نام درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14839007 مهارتهای ارتباطی 2   1.5 0.5     2  
2 14839004 روش ها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی   1 0.5     1.5  
3 14839009 سلامت خانواده طرح دوره  2   1   3  
4 14839011 مشاوره و ارتقای سلامت جنسی طرح دوره  1   1   2  
5 14839013 نکات کاربردی از اختلالات روانی شایع در دوره باروری   1.5   0.5   2  
6 14839017 سمینار تحقیق در مشاوره مامایی  طرح دوره  0.5 1.5     2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12.5  
*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل
می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
 نیمسال اول/ترم 3
ردیف کد درس نام درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14839010 مشاوره و آموزش در بارداری و زایمان طبعی و پس از زایمان   2   1   3  
2 14839012 مشاوره و تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری از بارداری   1   0.5   1.5  
3 14839014 مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره  باروری طرح دوره  1.5   0.5   2  
4 14839015 یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی طرح دوره  1   0.5   1.5  
5 14839021 اصول مقاله نویسی طرح دوره  2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل
می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
    نیمسال دوم/ترم 4
ردیف کد درس نام درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 15165400 پایان نامه       4 4  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 4  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل
می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه هیجدهم اسفند 1394
  • ساعت 12:26
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم مهر 1398
  • ساعت 12:26
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh