برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

توانمندی های دانشکده در محورهای خدمات آموزشی؛ پژوهشی؛ مشاوره ای و آزمایشگاهی


توانمندی های دانشکده در محور خدمات آزمایشگاهی

1. تصویر برداری از نمونه های میکروبی و سلولی
2. انجام آزمایشات بروش اسپکتروفتومتریک
3. آماده سازی نمونه های بیولوژیکی در حد امکانات
4. کشت نمونه های میکروبی و رنگ آمیزی سلولی و میکروبی در حد امکانات

توانمندی های دانشکده در محور خدمات IT (اینجا کلیک نمائید)

توانمندی های دانشکده در محور تحقیقات و فناوری
1. مدیریت و هدایت پژوهش های کمی
2. مدیریت و هدایت پژوهش های کیفی

3. مدیریت و هدایت پژوهش های ترکیبی
4. طراحی و روان سنجی ابزارهای پژوهشی

توانمندی های دانشکده در محور خدمات آموزشی
1- مدیریت خدمات آموزش الکترونیکی
2- تدریس نظری و عملی کمک های اولیه
3- مدیریت اجرای کارگاههای  آموزش ضمن خدمت پرسنل پرستاری و مامایی و اطلاق عمل
4- مدیریت اجرای کارگاههای آموزشی مراقبت و آموزشی مبتنی بر شواهد
5- مدیریت اجرای کارگاه های مهارت و فنون تدریس
6- مدیریت اجرای کارگاه های زایمان فیزیولوژیک

توانمندی های دانشکده در محور خدمات مشاوره ای
1- خدمات مشاوره مراقبتی برای افراد و خانواده بیماران واگیر (ایذر، هپاتیت و ...)
2- خدمات مشاوره مراقبتی برای افراد و خانواده بیماران غیرواگیر (قلبی، دیابت و سوختگی و ...)
3- خدمات مشاوره در زمینه سلامت روان و خدمات روانشناختی مانند اجرای آزمون های روان شناختی در سنین مختلف
4- مشاوره قبل از ازدواج
5- مشاوره مادران باردار
6- مشاوره در مورد مراقبت از نوزادان و کودکان
7- مشاوره در مورد مراقبت سالمندان
8- مشاوره در مورد افراد و خانواده های افراد وابسته به مواد


 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه چهارم مرداد 1395
  • ساعت 12:12
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397
  • ساعت 12:12
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh