برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

کارکنان غیر هیأت علمی دانشکده

حوزه ریاست
مسئول دفتر ریاست  ( سیما محجل نائبی )
مسئول حراست  ( سعید علیپور )
انتظاماتاکبر واحدی )
انتظاماتمیکائیل پورمحمدی )
مدیر امور فرهنگی دانشکدهدکتر قهرمان شیرزاد )
روابط عمومیامیر عزیزی )

حوزه معاونت آموزشی 
کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکیمحمد یزدانی فر )
مسئول دفتر معاونت آموزشیسمیه عبدی )
مسئول دفتر گروه روانپرستاریمریم علیزاده )
مسئول دفتر گروه کودکانسیما محجل نائبی )
مسئول دفتر گروه ماماییمریم علیزاده )
مسئول دفتر گروه های پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری داخلی جراحیپریا قاسمی )
کارشناس آموزش و امور حق التدریساصغر امام جمعه )
کارشناس آموزششهناز واحد )
کارشناس آموزشعسل اسدزاده اسکوئی )
کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلانداود پرتوی )
کارشناس تحصیلات تکمیلیمجید قربانی )
کارشناس امور دانشجویاننسرین کوچه مشکیان )
امور کلاس هاعلی پور عبدالهی )
کارشناس آزمایشگاهلیلا مهران نیا )

حوزه معاونت پژوهشی
مسئول دفتر معاون پژوهشیمریم عباس زاده )
مسئول وبسایت و رابط علم سنجی دانشکدهمهدی ابراهیم پور رضایی )
مسئول فناوری آموزشی و ارتباطاتمهندس اسمعیل رایگان )
کارشناس فناوری و آموزشی ارتباطاتمهندس باقر خلوتی )
مسئول دفتر مجلهفریبا اسمعیلی )
کتابدار مسئولمریم رزمخواه )
کتابدارفلورا باغبان رضوان )
کتابدارپریسا بابائی خضرلو )
مسئول واحد سمعی و بصریامیر عزیزی )
کارشناس پژوهشلیلا حسن پاشایی )

حوزه معاونت اداری-مالی
معاون اداری و مالیدکتر قهرمان شیرزاد )
 دبیرخانهآذر عیوض زاده )

رئیس حسابداریمرتضی ملاح )
حسابدار مسئولمحمد حسن ابوالحسنی )
امین اموالمرتضی ملاح )
حسابداریوسف قنبری )
حسابدارعلیرضا بشیری )
حسابدارابراهیم حضرتی )
رئیس امور اداریحکیمه نیک نفس )
کارگزین مسئولریتا رها )
کارگزینفاطمه حسن زاده )
مسئول خدماتحسن سیفی )
کارپردازمحمدرضا کیهان )
انباردارمهدي صفری )
بایگانعلی قره خان نژاد )
تلفنخانه
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه هفتم خرداد 1398
  • ساعت 12:11
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه دوازدهم آذر 1398
  • ساعت 12:11
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh