برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

اساتید دانشکده

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
سرپرست گروه روانپرستاری
استاد
34751709
پرستاری
دکتر محمد ارشدی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34799946
پرستاری
سمیرا امامی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34790364
پرستاری
دکتر سهیلا بانی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
کبری پرون
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
راحله جانانی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استاد
34796770
پرستاری