برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

کارگروه توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده

به منظور اجرایی شدن آیین نامه توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری (صفحه 1 ؛ صفحه 2؛ صفحه 3؛ صفحه 4)، «کارگروه آیین نامه توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده پرستاری و مامائی تبریز در آموزش دانشجویان پرستاری» تشکیل شده است. این کارگروه به پیشنهاد دانشکده پرستاری و مامایی تبریز رویکرد آموزشی پرسپتورشیپ دانشجویان را بعنوان یک برنامه همکاری مشترک بین دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و مراکز آموزشی درمانی مشارکت کننده انتخاب کرده و در راستای اجرای برنامه جلسات مشترک بین مسئولین آموزش و بالین در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می نماید. زمان برگزاری جلسات کارگروه به شرح زیر بوده است:
 
اولین جلسه کارگروه توسعه همکاری: مورخه 96/03/11
دومین جلسه کارگروه توسعه همکاری: مورخه 96/06/07
سومین جلسه کارگروه توسعه همکاری: مورخه 96/07/06
چهارمین جلسه کارگروه توسعه همکاری: مورخه 96/10/12
پنجمین جلسه کارگروه توسعه همکاری: مورخه 97/08/14
 
پنجمین نشست اعضای کارگروه  توسعه همکاری روز دوشنبه مورخه 97/08/14 از ساعت 12:30 الی 14:15 در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این نشست معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مدیر امور آموزشی دانشگاه، مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و مسئولین پنج مرکز آموزشی درمانی مشارکت کننده در برنامه آموزشی پرسپتورشیپ شرکت داشتند. تداوم برنامه پرسپتورشیپ بعنوان یک برنامه آموزشی اثربخش و تلاش برای برطرف کردن موانع اجرایی آن مورد تاکید قرار گرفت. در ادامه تصاویری از پنجمین نشست اعضای کارگروه را مشاهده می نمایید.

 


 
 
 
  • نوشته شده
  • در شنبه ششم خرداد 1391
  • ساعت 09:12
  • توسط اسمعیل رایگان
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه هفتم آذر 1397
  • ساعت 09:12
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 1435
نظرات شما
captcha refresh