برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

تعریف پرسپتورشیپ

پرسپتورشیپ (Preceptorship)
تعریف پرسپتورشیپ و ساختار آن از کشوری به کشوری دیگر تا حدودی متفاوت است. بر اساس تعریف انجمن پرستاری کانادا، پرسپتورشیپ یک روش آموزش و یادگیری با استفاده از پرستاران بعنوان الگوهای نقش بالینی می باشد. پرسپتورشیپ یک ارتباط  رسمی، یک به یک در یک محدوده زمانی مشخص بین یک پرستار باتجربه (پرسپتور) و یک فرد ناویس (پرسپتی) است که جهت کمک به فرد ناویس در تطابق  و اجرای موفقیت آمیز  یک نقش جدید طراحی می شود. پرسپتورشیپ معمولاً کسب دانش پایه، مهارتها و ویژگی های فردی و اجتماعی شدن در حرفه یا حوزه خاصی از بالین را مد نظر قرار می دهد. ناویس ممکن است یک دانشجو و یا پرستار بالین باشد که به نقش، حوزه یا محیط جدید منتقل شده است. (
achieving_excellence_2004_e)

برنامه پرسپتورشیپ در دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در راستای توسعه همکاری بین مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی با دانشکده پرستاری و مامایی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری با استناد به آیین نامه مربوطه بطور رسمی  از نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 سازماندهی و برای تعداد 7.5 واحد درسی رشته کارشناسی پرستاری با مشارکت تعداد 50 دانشجوی ترم 8 در تعداد 10 بخش از بخشهای منتخب مرکز آموزشی درمانی سینا بعنوان اولین مرکز مشارکت کننده در برنامه توسعه همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری اجرا شد و براساس  ارزیابی کیفی صورت گرفته و نتایج مثبت اجرای برنامه در نیمسال مذکور، اجرای آن در نیمسالهای تحصیلی بعدی تداوم پیدا کرده است.

لازم به ذکر است که اجرای برنامه های پرسپتورشیپ بعنوان یک برنامه حمایت از پرسنل جدید سلامت در برخی از کشورها اجباری شده و گایدلاین ملی برای آن تدوین شده است. ((
Department of Health (2010)

در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برنامه پرسپتورشیپ پرستاران جدید نیز بعنوان یک برنامه حمایت از نیروهای جدید پرستاری در مرکز آموزشی درمانی کودکان، مرکز آموزشی درمانی شهدا و نیز مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) در حال اجرا می باشد. اجرای برنامه های پرسپتورشیپ پرستاران جدید در اجرای برنامه های پرسپتورشیپ دانشجویان پرستاری بعنوان یک عامل تسهیل کننده عمل کرده است (تغییر در برنامه های آموزش بالینی حرفه پرستاری در ایران؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر).
​​​​​​​

  • نوشته شده
  • در سه شنبه بیستم فروردين 1392
  • ساعت 09:08
  • توسط الناز صفرعلیخوانی
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و نهم آبان 1397
  • ساعت 09:08
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 3342
نظرات شما
captcha refresh