برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

برنامه های جاری پرسپتورشیپ

در حال حاضر برنامه پرسپتورشیپ برای سومین ترم متوالی در دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در حال اجرا می باشد و اجرای آن به سطح چهار مرکز آموزشی درمانی سینا، الزهرا (س)، کودکان و شهید مدنی به شرح جدول زیر توسعه پیدا کرده است.
 
مشخصات واحدهای درسی درحال اجرا با برنامه پرسپتورشیپ در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97
برای دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز 
ردیف نام واحد درسی مقطع و رشته تحصیلی ترم تحصیلی تعداد واحد بیمارستان محل اجرا
 1 کارآموزی در عرصه پرستاری ماردان نوزادان کارشناسی رشته پرستاری ترم 8 2 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
 2 کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان کارشناسی رشته پرستاری ترم 8 0.5 مرکز آموزشی درمانی کودکان
3 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری کارشناسی رشته پرستاری ترم 8 3 مراکز آموزشی درمانی سینا و شهید مدنی
4 کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان (3-1) کارشناسی رشته پرستاری ترم 7 2 مرکز آموزشی درمانی سینا
5 کارآموزی عملکرد فرد سیار کارشناسی رشته اتاق عمل ترم 3 2 اتاق عمل جنرال مرکز آموزشی درمانی سینا
6 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1 کارشناسی رشته اتاق عمل ترم 5 2 اتاق عمل جنرال مرکز آموزشی درمانی سینا
7 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 2 کارشناسی رشته اتاق عمل ترم 5 2 اتاق عمل جنرال مرکز آموزشی درمانی سینا
8 کارآموزی واحد ترمیمی کارشناسی رشته اتاق عمل ترم 7 1 اتاق عمل سوختگی مرکز آموزشی درمانی سینا
  مجموع واحدها: 14.5
 
اقدامات اولیه برای اجرای برنامه پرسپتوسیپ در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بعنوان پنجمین مرکز آموزشی درمانی مورد نظر برای مشارکت در برنامه توسعه همکاری شروع شده است. از جمله اقدامات انجام یافته برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی برنامه در محل دفتر پرستاری آن مرکز با حضور مدیران محترم پرستاری و مسئولین محترم دانشکده پرستاری و مامایی تبریز می باشد. مکاتبه با آن مرکز جهت انتخاب و معرفی پرسپتور از بخشهای منتخب و با استفاده از ابزار بررسی صلاحیت پرسپتور طی نامه شماره 270493/د/5 مورخه 97/08/03 انجام شده است.

تصایری از جلسه هماهنگی جهت توسعه برنامه پرسپتورشیپ دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در محل دفتر پرستاری آن مرکز با حضور معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی، مدیر محترم گروه پرستاری داخلی جراحی و دبیر محترم برنامه پرسپتورشیپ دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و مدیر محترم خدمات پرستاری، سوپروایزر محترم بالینی، سوپروایزر محترم آموزشی و سرپرستاران محترم بخشهای منتخب مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در مورخه مورخه (97/08/02)
 


  • نوشته شده
  • در شنبه بیست و ششم مرداد 1392
  • ساعت 08:34
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و نهم آبان 1397
  • ساعت 08:34
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh