برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

مدیریت برنامه پرسپتورشیپ

برنامه پرسپتورشیپ دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با مشارکت اعضای کارگروه توسعه همکاری بین مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی با دانشکده پرستاری و مامایی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری با تشکیل جلسات کارگروه در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و بر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه اداره می گردد. دانشکده پرستاری و مامایی متولی اصلی اجرای این برنامه می باشد. در همین راستا کمیته ای تحت عنوان کمیته پرسپتورشیپ در سطح دانشکده تشکیل شده است (سند شماره 96909/د/5 مورخه 97/03/30) و امور اجرایی مربوطه با همکاری مدیران گروههای آموزشی درگیر در برنامه و دبیر کمیته پرسپتورشیپ توسط معاون آموزشی دانشکده پیگیری می گردد. رئیس دانشکده هدایت کلی برنامه را برعهده دارد.

ترکیب اعضای کمیته پرسپتورشیپ دانشکده پرستاری و مامایی تبریز:

1. رئیس دانشکده
2. 
معاون آموزشی دانشکده
3. 
معاون تحصیلات تکمیلی
4. مدیران گروههای آموزشی درگیر در برنامه پرسپتورشیپ
5. 
رئیس اداره خدمات آموزشی و آمار
6. 
دبیر برنامه پرسپتورشیپ
7. 
مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده                                                                                   

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392
  • ساعت 08:20
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و نهم آبان 1397
  • ساعت 08:20
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 1469
نظرات شما
captcha refresh