معاون آموزشی دانشکدهجناب آقای دکتر محمد ارشدی
دکترای پرستاری / دانشیار
معاون آموزشی دانشکده

 شرح وظایف / رزومه / سردرب / لینک سامانه علم سنجی
شماره تماس: 34790365  داخلی 110
پست الکترونیکی: arshadim@tbzmed.ac.ir
برنامه ملاقات حضوری (عمومی): 
یکشنبه ها؛ ساعت 12-10 و چهارشنبه ها؛ ساعت 16-14
ارتباط با معاون آموزشی دانشکده
مسئول دفتر معاونت آموزشی

معاونین آموزشی پیشین دانشکده


 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه هیجدهم شهريور 1393
  • ساعت 12:33
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه نوزدهم شهريور 1402
  • ساعت 12:33
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 22076
نظرات شما
captcha refresh